• BO CAU GA VINH CUU

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 8/11/12

  1. nambocau Guest

   <p><span style="font-size: 13.5pt; color: purple">B&Aacute;N BỒ C&Acirc;U G&Agrave; ĐỒNG NAI</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; color: purple">M&igrave;nh c&oacute; nu&ocirc;i bồ c&acirc;u g&agrave; mỹ(m&agrave;u v&agrave;ng-caf&eacute; sữa; s&ocirc;c&ocirc;la; trắng), g&agrave; ph&aacute;p(m&agrave;u n&acirc;u, x&aacute;m, đen), bồ c&acirc;u ph&aacute;p. Con mới biết ăn từ 1,2kg/cặp trở l&ecirc;n, thường 1,4kg, bồ c&acirc;u trưởng th&agrave;nh gần 2kg/cặp. Bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ chị Huyền, ĐT: 01275828090 hoặc 0963346567. M&igrave;nh nu&ocirc;i vui n&ecirc;n b&aacute;n gi&aacute; rất b&igrave;nh d&acirc;n:</span></p> <p><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: purple">Bồ c&acirc;u g&agrave; m&agrave;u đen, n&acirc;u, x&aacute;m:</span></strong></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; color: purple">01 th&aacute;ng tuổi(mới biết ăn): 400.000đ/cặp</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; color: purple">03th&aacute;ng tuổi: 600.000đ/cặp</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; color: purple">Chuẩn bị đẻ: 8.00.000đ/cặp</span></p> <p><strong><span style="font-size: 13.5pt; color: purple">Bồ c&acirc;u g&agrave; m&agrave;u cafee sữa, socola, trắng:</span></strong></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; color: purple">01h&aacute;ng tuổi(mới biết ăn): 600.000/cặp</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; color: purple">03th&aacute;ng tuổi: 800.000đ/cặp</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; color: purple">Chuẩn bị đẻ: 1.000.000đ/cặp</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; color: purple">Bồ c&acirc;u ph&aacute;p: 250k/cặp</span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; color: purple">M&igrave;nh c&oacute; cặp g&agrave; b&ocirc;ng mới biết ăn rất đẹp(một con năng tr&ecirc;n 0,7kg).</span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nam
   - Địa chỉ: TT Vinh An-Vinh Cuu-Dong Nai
   - Điện thoại: 0963346567 - Fax:
   - email: nam19741976@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...