• Bồ câu Pháp- Chăn nuôi kinh tế siêu lợi

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 27/6/12

  1. <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Nu&ocirc;i chim bồ c&acirc;u Ph&aacute;p sinh sản c&ocirc;ng nghiệp đang l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh mới mang lại hiệu quả cao cho b&agrave; con n&ocirc;ng đ&acirc;n, do chim nu&ocirc;i khỏe mạnh, hầu như kh&ocirc;ng c&oacute; dịch bệnh, tỉ lệ nu&ocirc;i sống cao.Chim nu&ocirc;i nhốt n&ecirc;n c&oacute; thể kiểm so&aacute;t tối đa về t&igrave;nh h&igrave;nh sinh sản của từng đ&ocirc;i chim bố mẹ, ph&ograve;ng v&agrave; điều trị bệnh cho chim, hay dọn dẹp vệ sinh cũng dễ d&agrave;ng.Hơn nữa c&oacute; thể tận dụng tối đa kh&ocirc;ng gian chuồng trai chăn nu&ocirc;i.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Bồ c&acirc;u Ph&aacute;p c&oacute; chu kỳ sinh sản th&ocirc;ng thường t&ugrave; 35-40 ng&agrave;y/lứa.Chim bố mẹ c&oacute; khả năng sinh sản tốt trong v&ograve;ng 8-9 năm.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Chuồng x&acirc;y dựng để chăn nu&ocirc;i n&ecirc;n x&acirc;y cao khoảng 1,2 &ndash; 1,5m, sau đ&oacute; v&acirc;y bằng lưới th&eacute;p B40, v&agrave; d&ugrave;ng bạt/lưới để che chắn gi&oacute; mưa.M&aacute;i chuồng thiết kế mỗi gian 1 tấm t&ocirc;n s&aacute;ng để lấy &aacute;nh s&aacute;ng mặt trời.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">B&ecirc;n trong lồng nu&ocirc;i với quy c&aacute;ch 1 &ocirc; chuồng nu&ocirc;i nhốt cho 1 đ&ocirc;i chim bố mẹ l&agrave; 50x50x60cm.chuồng nu&ocirc;i c&oacute; thể l&agrave;m bằng tre lứa hay h&agrave;n bằng sắt thep li&hellip;t&ugrave;y theo điều kiện của b&agrave; con( phải đảm bảo được sự th&ocirc;ng tho&aacute;ng</span><span style="font-size: 18pt">).</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Khoảng c&aacute;ch giữa c&aacute;c tầng chuồng nu&ocirc;i khoảng 5-7cm, để d&ugrave;ng l&aacute; t&ocirc;n hay l&aacute; c&oacute;t &eacute;p, nhựa c&uacute;ng&hellip;cho v&agrave;o hứng ph&acirc;n chim.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">M&aacute;ng ăn, uống tốt nhất l&agrave;m bằng nhựa, để dễ d&agrave;ng vệ sinh v&agrave; được để b&ecirc;n ngo&agrave;i lồng nu&ocirc;i.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Thị trường chim thịt hiện tại 65-75.000/con, t&iacute;nh l&atilde;i suất tr&ecirc;n 100đ&ocirc;i sinh sản với tỷ lệ sinh sản đạt tối thiểu 60-65% sau khi trừ thức ăn v&agrave; thuốc ph&ograve;ng khoảng 2,5-3tr/100 đ&ocirc;i, mỗi th&aacute;ng cũng cho l&atilde;i suất 5-6tr đồng.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">B&agrave; con c&oacute; nhu cầu tham quan, t&igrave;m hiểu, chọn mua con giống xin li&ecirc;n hệ </span><strong><span style="font-size: 18pt; color: green">Trại chim Ph&aacute;p Thượng Hải( Bắc</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue"> </span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; color: green">Ninh</span></strong><span style="font-size: 18pt; color: blue">) theo:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Địa chỉ: </span><strong><span style="font-size: 18pt; color: green">Hưng Ph&uacute;c- Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh</span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; color: blue">( Gần KCN Ti&ecirc;n Sơn)</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Điện thoại: </span><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: green">01679.600.100</span></u></strong><span style="font-size: 18pt; color: blue"> hoặc </span><strong><u><span style="font-size: 18pt; color: green">0989.50.8826</span></u></strong><span style="font-size: 18pt; color: blue"> găp anh Hải</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt; color: blue">Website : </span><span style="font-size: 20pt; color: green">www.bocauphap.vn</span><span style="font-size: 18pt; color: blue"></span></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 18pt; color: blue">Rất vui được đ&oacute;n tiếp b&agrave; con v&agrave; cung b&agrave; con trao đổi kinh nghiệm chăn nu&ocirc;i bồ c&acirc;u!</span></em></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Đỗ Đại Hải
   - Địa chỉ: Hưng Phúc- Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh
   - Điện thoại: 01679.600.100 - Fax: 0989.50.88.26
   - email: haiho.ceo19@yahoo.com
    
   Đang tải...
  2. npthuan82

   npthuan82 Banned

   Bài viết:
   12
   Đã được thích:
   4
   Nghề nghiệp:
   that nghiep
   up cho đồng hương này
   ... ... ... ... ... ... ... ... ,,----~~”'¯¯¯¯¯¯”'~~----,,
   ... ... ... ... ... ...,,-~”¯::::::::::::::::::::::::::::::::::¯”'~,,
   ... ... ... ... ..,,~”:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::”~,,
   ... ... ... ..,,-“:::::::::::::::/::::::/::::::::::::::::\::::::::::::\:::::::::\
   ... ... ...,-“:::::,-“:::/:::::/::::::/:|::::::::::::::::\::::::::::::\:::::::::\
   ... ... .,-“:::::::/:::::|:::::|:::::::|:|:::::::|:::::::\\::::::::::: |:|:::::\::\
   ... ... /::::::/:::|::::::|:::::|::|::::\:\:::::/\::::/:::||:::::::::|:/::::::|:::|
   ... .../::::::|:::::\::::::\::::\::\::::/\:\,::/::\::/::::|:|:::::::/\/::::::/::::|
   ... ../::::::/::::::'\::::::\-,:::\/\::/: :\-,”/ : :\/:\:::/: |:::::/::/::::::|::::/
   ... ./::::::|:::::::::\::::::\|::/: \/: : : \/: : : : : \,/: \/::_/\//:\:::::/:::/
   ... /::::::/::/:::::::|::/,__/:/: :__/ . .: : : : : : :\__. \/: \:::::/::/:::/
   ... |:::|::::::::::::/::/::::/;/ ;/ ,. .,\: : : : : : : / ,._., \ /::::::|::/:|
   ...|:::/:::/::::::::/::/|:::|.\: |.|❤||; : : : : : :|.|.❤||;|::|:::\/:/
   ...|::|:::|::::::::/:::\|:::'\,|: \."'" /: : : : : : : :'\." '"/ : \: |:::|::\
   ...|::|:::|:::::::/:::::|::::|/: : “¯': : : : : : : : : :"¯'' : : :\ : :/::::'\
   ...|::|:::|::::::/:::::/:::::'\: : : : : : : : : : : : : : :': : : : :| :/::::::|
   ... \:|:::|:::::|::::::|::::::|,: : : : : : :~,___,~: : : : : :,-“:::::::|::|
   ... .'\|::|:::::|::::::||::::::\'~,: : : : : : '~--~': : : : ,,~”\:::::::::|:/
   ... ...'\:|:::::|::::::/.|::::::|: : “~,: : : : : : : : ,,-~,”::::::'\::::::::/
   ... ... .\\:::::|”~,/-,|:::::::|: : : : ¯”~,-,,,-~”:::,,-'\::::::::\-,,_::|/
   ... ... ..',\,::|~--'-~\:::::::|: : : : : : |::|,,-~”¯..__\::::::::\... .'|
   ... ..,~”': : \|: : : : : \::::::|: : : : : : |¯”'~~”~,”,: : \:::::::|.. /
   ..,-“: : : : : :|: : : : : :\::::::|: : : : : : \: : : : : : “~'-,:\::::::|\,
   ..|: : : : : : : |: : : : : : |::::|,\,: : : : : : : : : : : : : :”-,-\::::|: \
   ..| : : : : : : : : : : : : : |::::|:'-,\: : : : : : : : : : : : : : :”-'\,|: :|
   ...\ : : : : : : : : : :'\: : :\:::|: : '\'\: : : : :~,,: : : : : : : : : “~-',_
   ... \: : : : : : : : : : :\: /:|:/: : : :',-'-,_,: : : “-,: : : : : : : : :,/”'-,
   ... .\: : : : : : : : : : :\|: |/: : : ,-“....”-,:\: : : : '\: : : : : : :,/.......”-,
   ... ...\: : : : : : : : : : \: |: : :/...........\*/ : : : :|: : : : : :,-“...........'|
   ... ... .\ : : : : : : : : : '\': : /..............\/ : : : : /: : : : : :,-“............./
   ... ... ...\ : : : : : : : : : '\:/.................\: : :,/: : : : : /................./
   ... ... .....\ : : : : : : : : : \........................\:,-“: : : : :,/............/
   ... ... ... ...\ : : : : : : : : : \,_.............._,”======',_..........,-“\
   ... ... ... ... \,: : : : : : : : : \: ¯”'~---~”¯: : : : : : : : : :¯”~~,': :\
   ... ... ... ... ..'\,: : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : : : : '|: : \
   ... ... ... ... ... .\, : : : : : : : : '\: : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : '\
   ... ... ... ... ... ...\,: : : : : : : : :\ : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : :\
   ... ... ... ... ... ... ..\ : : : : : : : : \: : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : :\
   ... ... ... ... ... ... ...\\,: : : : : : : :\, : : : : : : : : : : : : : : :/: : : : :\
   ... ... ... ... ... ... ... .\\ : : : : : : : :'\ : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : '|
   ... ... ... ... ... ... ... ./:\: : : : : : : : :'\, : :;: : : : : :;: : : : |: : : : : :|
   ... ... ... ... ... ... ... /: : \: : : : : : : : : '\,:;: : : : : :;: : : : |: : : : : :|
   ... ... ... ... ... ... .../: : : '\: : : : : : : : : :'\,: : : : : :; : : : :|: : : : : : |
   ... ... ... ... ... ... ../: : : : :\: : : : : : : : : : :\, : : : ;: : : : : |: : : : : /: |
   ... ... ... ... ... ... ,/: : : : : : :\: : : : : : : : : : '\,:.. :: : : : : : |: : : :;:: |
   ... ... ... ... ... ..,-“: : : : : : : :“-,: : : : : : : : : : \*, : : : : : :| : : : :\: |
   ... ... ... ... ... ,/ : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : : :\: : : : : /: : : : : : /
   ... ... ... ... ..,/ : : : : : : : : : : : : :”-, : : : : : : : : :'\: : : :| : : : : : ,/
   ... ... ... ... ,/ : : : : : : : : : : : : : : : ;-,: : : : : : : : :'\: : |: : : : : : /
   ... ... ... .../: : : : : : : : : : : : : : : : :;: “-,: : : : : : : : '\: |: : : : : /
   ... ... ... ../: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : : \,|: : : : :/
   ... ... ... ,/: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :“-,: : : : : : :\: : : : /
   ... ... .../-,-,”,,-,~-,,_: : : : : : : : : : : : : : : : : “-,: : : : : :'\: : :'|
   ... ... ...|',/,/:||:\,\: : : “'~,,~~---,,,_: : : : : : : : '\: : : : : :\,: :|
   ... ... ..|: :”: ||: :”: : : : : : :”-,........ ¯¯”''~~~-~.|\: : : : : : \:|
   ... ... ..|: : : ||: : : : : : : : : : :”-,.Úp.Úp.Úp.Úp.Úp.|: : : : : : : \|
   ... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,.Úp.Úp.Úp.Úp.Úp.\: : : : : : : : : \,
   ... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : :”-,\.Úp.Úp.Úp.Úp./..“\: : : : : : : : :'\
   ... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : :”-\Úp.Úp.Úp.,/: : :\:: : : : :\
   ... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \,.Úp.Úp,./: : : : '\: : : : : : ||
   ... ... ..| : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \..Úp..,/: : : : ,-~/: : ,: |: /:|
   ... ... ..'|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : \~”¯: : : : : :|: ::|: :/::/:,/
   ... ... ...|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : :”-,,_/_,/-~”:|
   ... ... ...|: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : :|
   ... ... ... |: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : |: : : : : : : : : : : : : : : |
   ... ... ... | : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :|: : : : : : : : : : :: : : : :|
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...