• Bồ câu Pháp giống - Giống bồ câu Pháp tốt nhất

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 26/5/12

  1. bocauvietmax Guest

   <div><br /></div><div><br /></div><div><br /></div><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">B&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n đang t&igrave;m hiểu về m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i bồ c&acirc;u Ph&aacute;p sinh sản c&ocirc;ng nghiệp? Đang băn khoăn về con giống v&agrave; kỹ thuật chăn nu&ocirc;i theo m&ocirc; h&igrave;nh kh&eacute;p k&iacute;n?</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">Qu&yacute; b&agrave; con c&oacute; thể đến tham quan m&ocirc; h&igrave;nh v&agrave; lựa chọn cho m&igrave;nh m&ocirc; h&igrave;nh nu&ocirc;i th&iacute;ch hợp v&agrave; con giống chất lượng đảm bảo nhất tại trai chim Ph&aacute;p Bắc Ninh.</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">Tại đ&acirc;y qu&yacute; b&agrave; con c&oacute; thể trao đổi v&agrave; t&igrave;m hiểu kỹ nhất về hiệu quả cũng như phương ph&aacute;p chăn nu&ocirc;i v&agrave; con giống chất lượng nhất.</span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt" /><span style="font-size: 18pt">Mọi nhu cầu tham quan, t&igrave;m hiểu, chọn mua con giống xin li&ecirc;n hệ </span><strong style="font-size: 18pt"><span style="color: red">Trại chim Ph&aacute;p Bắc</span> <span style="color: red">Ninh</span></strong><span style="font-size: 18pt">&nbsp;theo:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt">Địa chỉ: </span><strong style="font-size: 18pt"><span style="color: red">Hưng Ph&uacute;c- Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh( Gần KCN Ti&ecirc;n Sơn)</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">&nbsp;Điện thoại: <strong><u><span style="color: red">01679.600.100</span></u></strong> hoặc <strong><u><span style="color: red">0989.50.8826</span></u></strong> găp anh Hải</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 18pt">Rất vui được đ&oacute;n tiếp b&agrave; con v&agrave; cung b&agrave; con trao đổi kinh nghiệm chăn nu&ocirc;i bồ c&acirc;u.</span></em></p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Tuệ Hải
   - Địa chỉ: Hưng Phúc- Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh
   - Điện thoại: 0989508826 - Fax: 01679600100
   - email: bocauvietmax@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...