• Bồ câu Pháp, giống to, đời lai F1(600-800g/con)

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 3/6/12

  1. dodanghung Nhà nông nghiệp dư

   <div><br /></div><div><span style="font-size: 18pt">Ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i Vi&ecirc;t Nam lu&ocirc;n phải chịu những thiệt hại to lớn mỗi khi dịch bệnh, gi&aacute; cả thị trường lu&ocirc;n kh&ocirc;ng ổn định,&hellip;C&oacute; 1 con v&acirc;t nu&ocirc;i m&agrave; b&agrave; con c&oacute; thể t&igrave;m hiểu để chọn cho m&igrave;nh hướng đầu tư ph&ugrave; hợp, tr&aacute;nh được tối đa những thiệt hại như vậy:&nbsp;</span><strong><span style="font-size: 18pt; color: red">Đ&oacute; l&agrave; nu&ocirc;i bồ c&acirc;u theo hướng c&ocirc;ng nghiệp.</span></strong></div><p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; color: red"></span></strong></p><div><span style="font-size: 18pt" /><span style="font-size: 18pt">Đ&acirc;y đang l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh mới mang lại hiệu quả cao cho b&agrave; con n&ocirc;ng đ&acirc;n, do chim nu&ocirc;i khỏe mạnh, hầu như kh&ocirc;ng c&oacute; dịch bệnh, tỉ lệ nu&ocirc;i sống cao.Chim nu&ocirc;i nhốt n&ecirc;n c&oacute; thể kiểm so&aacute;t tối đa về t&igrave;nh h&igrave;nh sinh sản của từng đ&ocirc;i chim bố mẹ, ph&ograve;ng v&agrave; điều trị bệnh cho chim, hay dọn dẹp vệ sinh cũng dễ d&agrave;ng.Hơn nữa c&oacute; thể tận dụng tối đa kh&ocirc;ng gian chuồng trại chăn nu&ocirc;i.</span><span style="font-size: 18pt">Bồ c&acirc;u Ph&aacute;p c&oacute; chu kỳ sinh sản th&ocirc;ng thường t&ugrave; 35-40 ng&agrave;y/lứa.Chim bố mẹ c&oacute; khả năng sinh sản tốt trong v&ograve;ng 8-9 năm.</span></div> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">B&agrave; con c&oacute; nhu cầu tham quan, t&igrave;m hiểu, chọn mua con giống xin li&ecirc;n hệ <strong><span style="color: red">Trại chim Ph&aacute;p Thượng Hải( Bắc</span> <span style="color: red">Ninh</span></strong><span style="color: red">)</span> theo:</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">Địa chỉ: <strong><span style="color: red">Hưng Ph&uacute;c- Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh( Gần KCN Ti&ecirc;n Sơn)</span></strong></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">Điện thoại: <strong><u><span style="color: red">01679.600.100</span></u></strong> hoặc <strong><u><span style="color: red">0989.50.8826</span></u></strong> găp anh Hải</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 18pt">Rất vui được đ&oacute;n tiếp b&agrave; con v&agrave; c&ugrave;ng b&agrave; con trao đổi kinh nghiệm chăn nu&ocirc;i bồ c&acirc;u.</span></em></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size: 18pt"></span></p><p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Đỗ Đăng Hưng
   - Địa chỉ: Tương Giang- Từ Sơn- Bắc Ninh
   - Điện thoại: 0989508826 - Fax: 01679600100
   - email: hainhimbocau@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...