bồ câu pháp giống

#1
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; background-color: silver">Cơ sở cung cấp chim Bồ c&acirc;u giống</span></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 7.5pt; line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; background-color: silver">Webside http://bocauphap.com.vn/vi-VN/San-pham.html</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; background-color: silver">B&aacute;n chim Bồ C&acirc;u thịt , chim giống ( Ta, Ph&aacute;p) cho c&aacute;c : Nh&agrave; h&agrave;ng , Kh&aacute;ch Sạn ,qu&aacute;n ăn tại H&agrave; Nội, chim bảo đảm chất lượng thịt , c&acirc;n nặng từ 600 - 800 g / con .</span></strong><span style="background-color: silver" /></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-color: silver">1/ Bảng gi&aacute; tham khảo của cơ sở ch&uacute;ng t&ocirc;i :</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-color: silver"><br /> <strong>- Chim thịt l&agrave; : 70,000 đ/Con (1 th&aacute;ng)</strong><br /> <strong>- Chim giống : 180,000 đ/ d&ocirc;i (1,5 - 2 th&aacute;ng)</strong></span></strong><span style="background-color: silver" /></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-color: silver">- chim giống: 250,000 đ/ đ&ocirc;i (2 th&aacute;ng- 4 th&aacute;ng)</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: #e4004c; background-color: silver"><br /> <strong>- Chim đẻ : 380,000 đ / đ&ocirc;i (6 th&aacute;ng &ndash; 12 th&aacute;ng)</strong><br /> <strong>(G&iacute;a tr&ecirc;n c&oacute; thể thay đổi theo từng thời điểm v&agrave; theo số lượng đơn h&agrave;ng)</strong></span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; background-color: silver">&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver">2/ G&iacute;a b&aacute;n chuồng nu&ocirc;i chim gh&eacute;p c&ocirc;ng nghiệp : quy c&aacute;ch 1m x 50 x 50 , hoặc 50x50x50 , khung sắt 2,2ly ,</span></strong><span style="background-color: silver" /></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver">- G&iacute;a b&aacute;n : 130,000 đ / 1 chuồng&nbsp;(cho 1 đ&ocirc;i), 250,000 đ / 1 chuồng&nbsp;(cho 2 đ&ocirc;i)</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver"><br /> <strong>- Số lượng 1 đơn h&agrave;ng : 20 C&aacute;i&nbsp;-&nbsp;</strong></span></strong><strong><span style="font-size: 18pt; font-family: Arial; background-color: silver">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng liện hệ :</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver">CƠ SỞ CHIM BỒ C&Acirc;U GIỐNG</span></strong><span style="background-color: silver" /></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver">Địa chỉ : Song v&acirc;n &ndash; T&acirc;n Y&ecirc;n - Bắc Giang&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver"><br /> <strong>ĐT :&nbsp; 0988746444&nbsp; - 0986973659</strong></span></strong><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; background-color: silver">&nbsp;</span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; background-color: silver">Số tk: 1450251046771</span></strong></span></p> <p class="MsoNormal" style="line-height: 17pt"><span class="apple-converted-space"><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; background-color: silver">Ng&acirc;n h&agrave;ng NN&amp;PT NT chi nh&aacute;nh Ho&agrave;ng Quốc việt, Cầu Giấy, HN</span></strong></span><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Tahoma; color: blue; background-color: silver"><br /> <strong>Mail : ifone.trunghoa@gmail.com</strong><br /> <strong>Y!M: trunghoad</strong><br /> <strong>Skype : stock.viet</strong><br /> </span></strong><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Arial; background-color: silver">RẤT CẢM ƠN QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG Đ&Atilde; QUAN T&Acirc;M V&Agrave; ỦNG HỘ CH&Uacute;NG T&Ocirc;I TRONG THỜI GIAN QUA&nbsp;</span></strong><span style="background-color: silver" /></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; background-color: silver">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal"><a target="_blank" href="http://sannong.cntv.cn/program/kejiyuan/20120320/109103.shtml"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: Verdana; color: black">http://sannong.cntv.cn/program/kejiyuan/20120320/109103.shtml</span></a><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma; background-color: silver" /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trunghoa
- Địa chỉ: hoàng vân- song vân- tân yên - bắc giang
- Điện thoại: 0988746444 - Fax: 0986973659
- email: ifone.trunghoa@gmail.com
 

merline

Nhà nông nghiệp dư
#2
Lấy giống của anh tạo hả bạn, hay nhập từ china, bồ câu china rất to con ko kém bồ câu pháp, mình đang cần con giống nhưng ngại đường xa, ko biết bạn có trạo vệ tinh nào gần tỉnh bình dương ko, hay sài gòn cũng đc, mong đc kái địa chỉ nha
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH