BỒ CÂU PHÁP GIỐNG

bocautuanthu

Trại Bồ Câu Tuấn Thu
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRANG TRẠI BỒ CÂU TUẤN THU
- Địa chỉ: 276/17/10 Mã Lò – F.Bình Trị Đông A – Q.Bình Tân – TpHCM
- Tel, Fax: 0962.494949 ::: FaX
- email: tuanquoc1623@yahoo.com
================================

<font face="Times New Roman"><strong>TRANG TRẠI&nbsp;</strong><strong>BỒ C&Acirc;U TUẤN THU<br /></strong></font><strong><font face="Times New Roman">VPGD:276/17/10 M&atilde; L&ograve; &ndash; F.B&igrave;nh Trị Đ&ocirc;ng A &ndash; Q.B&igrave;nh T&acirc;n &ndash; TpHCM<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Cơ Sở 1:F.Phước B&igrave;nh- TX Phước Long &ndash; T.B&igrave;nh Phước<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">Cơ Sở 2:X&atilde; B&igrave;nh Trưng-H.Ch&acirc;u Th&agrave;nh-T.Tiền Giang<br /></font></strong><strong><font face="Times New Roman">ĐT:0962.494949(A.Quốc)-01636.921924<br /></font></strong><font face="Times New Roman"><strong>EMAIL:tuanquoc1623@yahoo.com-Website:http://www.bocau.net.vn</strong><strong><br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong>- </strong><strong>B</strong>&aacute;n: Bồ c&acirc;u giống- Bồ c&acirc;u ra r&agrave;ng- Bồ c&acirc;u thịt &ndash; Chuồng bồ c&acirc;u <br /></font><font face="Times New Roman">- Hiện trại chim giống của ch&uacute;ng t&ocirc;i tại 2 cơ sở l&ecirc;n đến 2.500 cặp bồ c&acirc;u ph&aacute;p.<br /></font><font face="Times New Roman">1. <strong>BỒ C&Acirc;U PH&Aacute;P GIỐNG</strong><br /></font><font face="Times New Roman">- Loại ra r&agrave;ng: 80.000đ/cặp<br /></font><font face="Times New Roman">- Loại 1 th&aacute;ng tuổi: 150000đ/cặp<br /></font><font face="Times New Roman">- Loại 2 th&aacute;ng tuổi: 250000đ/cặp<br /></font><font face="Times New Roman">- Loại 3 th&aacute;ng tuổi: 350000đ/cặp<br /></font><font face="Times New Roman">- Loại chuẩn bị đẻ 500000đ/cặp<br /></font><font face="Times New Roman"><strong>2</strong><strong>. CHUỒNG NU&Ocirc;I BỒ C&Acirc;U</strong><br /></font><font face="Times New Roman">- K&iacute;ch thước: d&agrave;i &ndash; rộng - cao (90 cm x 45 cm x 45cm )<br /></font><font face="Times New Roman">- Chất liệu bằng th&eacute;p, h&agrave;n bằng m&aacute;y chuy&ecirc;n dụng<br /></font><font face="Times New Roman">- Gi&aacute;: 150-190 ng&agrave;n (1 chuồng nu&ocirc;i được 2 cặp, bao gồm ổ đẻ)<br /></font><strong><em><font face="Times New Roman">BỒ C&Acirc;U TUẤN THU<br /></font></em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">UY T&Iacute;NH &ndash; CHẤT LƯỢNG &ndash; GI&Aacute; CẢ PHẢI CHĂNG<br /></font></em></strong><strong><em><font face="Times New Roman">RẤT H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC GIAO LƯU VỚI TẤT CẢ ANH EM Y&Ecirc;U TH&Iacute;CH BỒ C&Acirc;U</font></em></strong><strong><em><br /></em></strong>
 

#3
Bồ câu ra ràng là sao hả anh?Bồ câu 3 tháng tuổi nặng bao nhiêu vậy anh?thị trường tiêu thụ có ổn định ko anh?
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH