Bồ câu

#1
Chim bồ câu nhà mình tự cắp trứng ra khổi ổ và thả rơi xuống đất là sao vậy mọi người
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH