bò mộc lông trắng

#1
cho em hỏi nhà e có 1 tơ đực lasind nuôi 6 tháng tự nhiên mộc 1 đóm lông trắng nhỏ trên lưng, như zậy có để làm giống được ko hay đi thịt, bò mẹ ko có, lông trắng vừa mộc khoảng 2 tuần nay, bò e có cho ăn cám bột và cám vỗ béo, các ae tư vấn giúp e với