• Bonsai Phật thủ tết 2013

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 23/1/13

  1. quangnguyenhanoipie Nhà nông nghiệp dư

   <p><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana; color: purple">C&ocirc;ng ty TNHH Xuất Nhập Khẩu v&agrave; Đầu tư sản xuất H&agrave; Nội</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana; color: purple">ĐT: (043) 6255202</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana; color: purple">DĐ: 0978780346</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana; color: purple">Địa chỉ: Số 65/133 Phố Hồng Mai, Quỳnh L&ocirc;i, Hai B&agrave; Trưng, H&agrave; Nội</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana; color: purple">&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana; color: purple">Chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; cung ứng dịch vụ qu&agrave; tết, chuyển h&agrave;ng miễn ph&iacute; c&aacute;c mặt h&agrave;ng Hương Trầm, Giỏ qu&agrave; tết, c&acirc;y Phật Thủ gi&aacute; rẻ nhất tới thị trường&hellip;</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana; color: purple">&nbsp;</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana; color: purple">C&acirc;y phật thủ được biết đến như biểu tượng tượng trưng cho sự may mắn v&agrave; t&agrave;i lộc. Tết đến xu&acirc;n về l&agrave; dịp để bạn thể hiện l&ograve;ng k&iacute;nh trọng của m&igrave;nh tới cấp tr&ecirc;n v&agrave; người th&acirc;n. C&acirc;y phật thủ sẽ l&agrave; một m&oacute;n qu&agrave; biếu đấy &yacute; nghĩa mang đầy đủ th&ocirc;ng điệp tốt đẹp nhất. Hay tự tay lựa cho m&igrave;nh một m&oacute;n qu&agrave; ưng &yacute; nhất!</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: Verdana; color: red">Biểu tượng của Phật ph&aacute;p - Xua đuổi b&aacute;ch quỷ - Xua đuổi kh&iacute; xấu</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana">Được xem l&agrave; tinh hoa của Ngũ h&agrave;nh, theo phong thủy c&acirc;y n&agrave;y c&oacute; thể trị b&aacute;ch quỷ, do đ&oacute; khi đ&oacute;n năm mới mọi nh&agrave; hay trồng đ&agrave;o trước cửa nh&agrave;.</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana">Người &Aacute; Đ&ocirc;ng coi c&acirc;y phật thủ l&agrave; lo&agrave;i c&acirc;y cảnh t&acirc;m linh . Truyền thuyết kể lại khi bốn thầy tr&ograve; Đường Tăng đi T&acirc;y tr&uacute;c lấy kinh , về qua T&acirc;y tạng, &acirc;m kh&iacute; nặng nề , khắp mọi nơi đầy những hang động của đủ c&aacute;c l&ograve;ai y&ecirc;u ma quỷ dữ, trời đang s&aacute;ng bỗn nhi&ecirc;n tối sầm, xa xa trong c&aacute;c hang động của quỷ hiện l&ecirc;n những ngọn đ&egrave;n m&agrave;u đỏ quạch như m&agrave;u m&aacute;u chết khi tỏ khi mờ , khi như mời gọi những ai sa cơ lỡ bước . Nhưng k&igrave;a , lạ thay Thầy tr&ograve; Đường Tăng đang bối rối buồn rầu , bỗng Tề thi&ecirc;n đại th&aacute;nh nh&igrave;n thấy rất nhiều c&acirc;y mọc ven đường nh&ocirc; l&ecirc;n những b&agrave;n tay s&aacute;ng rực rỡ như &aacute;nh mặt trời vẫy gọi v&agrave; ti&ecirc;ng n&oacute;i của Phật vang l&ecirc;n trầm ấm &ldquo; H&atilde;y đi theo ta , chớ c&oacute; v&agrave;o những hang động ở xa kia &ldquo; . V&agrave; thế l&agrave; lo&agrave;i c&acirc;y ấy với hương thơm d&igrave;u dịu l&agrave;m cho th&agrave;y tr&ograve; Đường tăng hết mệt mỏi cho&aacute;ng v&aacute;ng , &aacute;nh s&aacute;ng rực rỡ đ&atilde; xua tan mọi b&oacute;ng tối&nbsp;&nbsp;của t&agrave; ma . Về sau n&agrave;y lo&agrave;i c&acirc;y ấy đ&atilde; ph&aacute;t t&aacute;n đi mọi nơi từ Đ&ocirc;ng sang T&acirc;y , với sức sống kỳ diệu . Ở đ&acirc;u c&oacute; c&acirc;y phất thủ mọc l&agrave; nơi đ&oacute; c&oacute; cuộc sống y&ecirc;n l&agrave;nh .</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><strong><span style="font-size: 24pt; font-family: Verdana">Lễ tạ l&ograve;ng th&agrave;nh tổ ti&ecirc;n - Cung tiến l&ecirc;n ch&ugrave;a, lộc đầy mười phương chư phật</span></strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana">Quả phật thủ dịch ra l&agrave; &ldquo;quả tay Phật&rdquo; mang &yacute; nghĩa t&acirc;m linh, c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n ph&uacute;c - thọ - cam, l&agrave; biểu tượng sự may mắn. Quả phật thủ vẫn tr&ecirc;n &aacute;n thư m&agrave;u v&agrave;ng ng&agrave; như những ng&oacute;n tay Phật, những ng&oacute;n tay b&uacute;p măng cong cong yểu điệu. Hương Phật thơm ng&aacute;t đầm ấm cả năm. Cũng bởi vậy m&agrave; trong ngũ quả Phật thủ lu&ocirc;n được b&agrave;y trang trọng ở giữa, như hội tụ tinh hoa, phước l&agrave;nh. Phật thủ được trưng l&ecirc;n b&agrave;n thờ với niềm cầu mong được b&agrave;n tay Phật trời ban ph&uacute;c lộc. C&acirc;y Phật thủ đặt trước cửa nh&agrave; xua đuổi kh&iacute; xấu, đ&oacute;n t&agrave;i lộc về.</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><span style="font-size: 13.5pt; font-family: Verdana">Người th&agrave;nh k&iacute;nh cung tiến c&acirc;y Bonsai Phật Thủ hội đủ &acirc;m dương ngũ h&agrave;nh, h&agrave;o quang nh&agrave; Phật đem lại cho ch&uacute;ng sinh sự b&igrave;nh an ph&uacute;c lộc đủ đầy; c&aacute; nh&acirc;n v&igrave; thế m&agrave; cũng được hưởng sự nhiệm m&agrave;u &aacute;nh s&aacute;ng đức phật. Tốt đời đẹp đạo đ&atilde; trở th&agrave;nh tập qu&aacute;n của người &Aacute; Đ&ocirc;ng ta. T&ugrave;y vị tr&iacute; mỗi ch&uacute;ng sinh, m&agrave; c&oacute; những đ&oacute;ng g&oacute;p cho việc cung tiến cũng kh&aacute;c nhau, nhưng quan trọng l&agrave; phải lu&ocirc;n giữ c&aacute;i t&acirc;m trong s&aacute;ng hướng về đức Phật. L&agrave;m được như thế th&igrave; tới được chốn bồng lại rồi.</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana">&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-size: 18pt; font-family: Verdana; color: #3366ff">Tới qu&iacute; vị quan t&acirc;m tới c&acirc;y phật thủ trong dịp tế nguy&ecirc;n đ&aacute;n n&agrave;y với dịch vụ vận chuyển miễn ph&iacute; xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i&nbsp;để biết th&ocirc;ng tin chi tiết về gi&aacute; v&agrave; sản phẩm:</span></em><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana">&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-size: 24pt; font-family: Verdana">Mr. Quang số đt: 0978780346/ 043 6255202</span></em><span style="font-size: 8.5pt; font-family: Verdana"></span></p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hữu Quang
   - Địa chỉ: Số 65/133 phố Hồng Mai, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội
   - Điện thoại: 0978780346 - Fax: 043 6255202
   - email: quangnguyenhanoipie@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...