Bột đá vôi CaCO3 BTC 70H

  • Thread starter leanhtuan_vitek
  • Ngày gửi
L

leanhtuan_vitek

Guest
#1
<p style="color: #000066; font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; nh&agrave; sản xuất v&agrave; ph&acirc;n phối bột đ&aacute; v&ocirc;i CaCO3 chất lượng cao, v&ocirc;i cục, đ&aacute; hạt, đ&ocirc;l&ocirc;mit. Phục vụ cho c&aacute;c ng&agrave;nh sản xuất: Thức ăn thuỷ sản, ph&acirc;n b&oacute;n xử l&iacute; nước ao hồ, bột tr&eacute;t tường, chăn nu&ocirc;i, dược phẩm, cao su, sơn, gốm sứ, polime... Sản lượng cung ứng 8.000 - 10.000 tấn/ th&aacute;ng.</p><p style="color: #000066; font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify">H&agrave;ng h&oacute;a đ&atilde; được c&ocirc;ng bố ti&ecirc;u chuẩn, c&oacute; chứng nhận kiểm nghiệm của trung t&acirc;m ti&ecirc;u chuẩn đo lường chất lượng 3 (Trung t&acirc;m 3). Gi&aacute; cả cực k&igrave; cạnh tranh. B&aacute;n trực tiếp tới từng c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu mua phục vụ sản xuất. Nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu rộng r&atilde;i của kh&aacute;ch h&agrave;ng trong cả nước, đặc biệt phục vụ cho thị trường miền Trung v&agrave; miền Nam Việt Nam. C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i k&iacute;nh mời c&aacute;c đơn vị thương mại kh&aacute;c c&oacute; năng lực l&agrave;m đại l&iacute; cho hai d&ograve;ng sản phẩm bột đ&aacute; v&ocirc;i c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; v&ocirc;i n&ocirc;ng nghiệp Super C. Với ch&iacute;nh s&aacute;ch b&aacute;n h&agrave;ng cụ thể v&agrave; r&otilde; r&agrave;ng c&ugrave;ng mức gi&aacute; ưu đ&atilde;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i tin rằng c&aacute;c đối t&aacute;c sẽ c&oacute; một cơ hội tốt khi hợp t&aacute;c c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p><p style="color: #000066; font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify">Chi tiết li&ecirc;n hệ: Mr Tuấn - 090.7678317 - Ph&ograve;ng kinh doanh.</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI DOANH NHÂN
- Địa chỉ: 59 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Quận 3
- Điện thoại: 08.62710024 - Fax: 08.38207082
- email: info@bitracorp.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH