Bưởi Diễn 2016

Đỗ Mến

Nhà nông nghiệp dư
#23
vâng tại em không chủ động được mắt ghép nên không chọn được thời điểm tốt cho lắm. ở cho bac họ nghép thuê có cao lám không và mắt ghép là họ có hay mình phải kiếm
Thuê ghép cải tạo thì mình thấy nhà ông bác mình làm năm ngoái giá 4.000đ/mắt ghép. Mình thấy có nhà ghép mắt Diễn xịn rồi quả ăn vẫn nhạt. Chất lượng bưởi phụ thuộc rất nhiều vào chất đất và cách chăm bón nữa
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH