Bưởi Hồ Lô Tài Lộc (Đặc biệt)

#1
<p style="color: #333333; font-size: 11px; background-color: #dfdfe1"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial"><strong><img src="http://farm9.staticflickr.com/8060/8185229300_f2eca2bcb8.jpg" border="0" /><br />Quy c&aacute;ch: c&oacute; chữ T&agrave;i - Lộc in nổi, m&agrave;u của chữ kh&aacute;c m&agrave;u nền của da tr&aacute;i bưởi. Trọng lượng từ 1,3kg đến 1,5kg/tr&aacute;i.</strong></span></span><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial">(h&igrave;nh mang t&iacute;nh chất minh họa, xem h&agrave;ng xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ qua điện thoại)</span></span></p><p style="color: #333333; font-size: 11px; background-color: #dfdfe1"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial">C&aacute;c sản phẩm được ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo cung cấp đến tay người ti&ecirc;u d&ugrave;ng đ&uacute;ng số lượng, chất lượng m&agrave; nh&agrave; sản xuất quy định.</span></span></p><p style="color: #333333; font-size: 11px; background-color: #dfdfe1"><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial">Nhận đặt h&agrave;ng từ ng&agrave;y 01/10/2012 ( &Acirc;m lịch), giao h&agrave;ng v&agrave;o ng&agrave;y 24 th&aacute;ng chạp.<br /><br />Ưu ti&ecirc;n cho kh&aacute;ch h&agrave;ng đặt h&agrave;ng trước, gi&aacute; sẽ tăng khi gần cận tết.<br /><br /></span></span><span style="font-family: Arial; font-size: small">Đặt cọc trước 50% gi&aacute; trị đơn h&agrave;ng, thanh to&aacute;n 100% ngay khi giao h&agrave;ng.</span><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial"><br /></span></span><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial"><br />Giao h&agrave;ng tận nơi c&oacute; thu ph&iacute;, thu ph&iacute; giao nhận theo quy định của nh&agrave; xe đi c&aacute;c tỉnh. Đi tỉnh sẽ được đ&oacute;ng g&oacute;i theo ti&ecirc;u chuẩn h&agrave;ng dễ vỡ.</span></span></p><p style="color: #333333; font-size: 11px; background-color: #dfdfe1"><strong><span style="color: #ff0000"><em><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial">Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ: 0906.920.015 (gặp Phượng)</span></span></em></span></strong><span style="color: #ff0000"><em><span style="font-size: small"><span style="font-family: Arial"><br /><br /><img src="http://farm9.staticflickr.com/8062/8185191349_1cf257e617.jpg" border="0" /><br /><br /><img src="http://farm9.staticflickr.com/8210/8185228606_5fcdba6b6b.jpg" border="0" /><br /><br /><img src="http://farm9.staticflickr.com/8198/8185191451_531ff6ea91.jpg" border="0" /><br /><br /><img src="http://farm9.staticflickr.com/8342/8185191241_b3dea86b2a.jpg" border="0" /></span></span></em></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CP QC-TM-DV Dế Mèn
- Địa chỉ: 1953/5 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp.HCM
- Điện thoại: 0906920015 - Fax:
- email: info@demen.vn
 

#2
Chúc các bác năm mới vui vẻ, tấn tài tấn lộc, nhà nhà bội thu, người người hạnh phúc....
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH