cá cành biển trần huy

  • Thread starter vang68
  • Ngày gửi
V

vang68

Guest
#1
C&Aacute; CẢNH BIỂN TRẦN HUY<br /> Nhận:<br /> - Thiết kế, mua b&aacute;n c&aacute;c loại hồ c&aacute; cảnh theo y&ecirc;u cầu<br /> - Nhận đặt hồ c&aacute; theo k&iacute;ch thước.<br /> - Mua b&aacute;n c&aacute; cảnh biển c&aacute;c loại...<br /> - Cung cấp đ&aacute; san h&ocirc;, sỏi san h&ocirc;, bộ lọc đa tầng....<br /> - Trang tr&iacute;, bảo dưỡng hồ c&aacute; cảnh biẻnTHEO THANG<br /> - C&aacute;c thiết bị hỗ trợ kh&aacute;c...<br /> - Cung cấp nước biển đ&atilde; qua xử l&yacute; với gi&aacute; rẻ .....<br /> <br /> ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, UY T&Iacute;N, /GI&Aacute; R&Egrave;<br /> <br /> Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:<br /> DĐ: TRẦN HUY (0918 333 296)-01253582826<br /> Phone: (08)6.2940170<br /> (Call để được tư vấn v&agrave; c&oacute; gi&aacute; tốt)<br /> ADD: 562/51 Nguyễn Kiệm, F4, Q Ph&uacute; Nhuận, Tp.HCM<br /> <br /> ****ĐẶC BIỆT <br /> - ĐẠI L&Yacute; CUNG CẤP SAN H&Ocirc;, C&Aacute; BIỂN TR&Ecirc;N TO&Agrave;N QUỐC.<br /> - CUNG CẤP SAN H&Ocirc; GI&Aacute; RẺ CHO QU&Yacute; KH&Aacute;CH, LẤY TỪ 10 CỤC SAN H&Ocirc; TRỞ L&Ecirc;N GIAO H&Agrave;NG <br /> KH&Ocirc;NG T&Iacute;NH PH&Iacute;.TRONG TH&Agrave;NH PHỐ<br /> -SAN H&Ocirc;=SỌ+XƯƠNG+DẸP=30.000 Đ<br /> -NƯỚC BIỂN=1000Đ-1LIT

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẦN VŨ QUANG HUY
- Địa chỉ: 562/51nguyển kiệm p4 phú nhuận
- Điện thoại: 0862940170 - Fax: 0918333296
- email: văng@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH