CÁ CHÌNH BÔNG

  • Thread starter TUAN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

TUAN

Guest
#1
<p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">Bảo Nguy&ecirc;n.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">&nbsp;</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">L&agrave; một DN kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp cho c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng, kh&aacute;ch sạn, resort, si&ecirc;u thị, bếp ăn CN, trường học&hellip; tại miền Trung, ch&uacute;ng t&ocirc;i cần mua c&aacute;c mặt h&agrave;ng tươi sống hoặc đ&ocirc;ng lạnh sau:</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">1. C&aacute; hồi.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">2. C&aacute; tầm.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">3. C&aacute; k&egrave;o.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">4. C&aacute; lăng.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">5. C&aacute; m&uacute; đỏ.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">6. C&aacute; bống m&uacute;.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">7. C&aacute; nh&aacute;m.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">8. C&aacute; b&oacute;p.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">9. C&aacute; nhồng.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">10. C&aacute; trứng.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">11. C&aacute; saba.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">12. C&aacute; ch&igrave;nh.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">13. Mực 1 nắng, mực ống, mực l&aacute;.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">14. T&ocirc;m t&iacute;ch, mũ ni, t&ocirc;m h&ugrave;m, t&ocirc;m c&agrave;ng xanh.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">15. B&agrave;o ngư, hải s&acirc;m, vi c&aacute;.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">16. Bao tử c&aacute; c&aacute;c loại.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">17. S&ograve; dương, s&ograve; điệp.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">18. Ốc khế, ốc mặt trăng, ốc mỡ.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">19. Sụn g&agrave;, ngọc k&ecirc;, ngọc dương.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">20. Kangaroo, đ&agrave; điểu, c&aacute; sấu.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">21. Thỏ, baba.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">22. Trứng c&aacute; c&aacute;c loại.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">23. Thịt cua, thịt ghẹ.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">24. C&aacute;c loại bơ, phomat.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">25. C&aacute;c lại rau, củ, quả.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">Ngo&agrave;i ra c&ograve;n rất nhiều sản phẩm kh&aacute;c.</p><p style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; background-color: #fcf7f7">Số lượng kh&ocirc;ng hạn chế, thường xuy&ecirc;n.</p><div><br /></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TUAN
- Địa chỉ: DA NANG
- Điện thoại: 0912929605 - Fax:
- email: thuyhaisanvietnam@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH