CÁ NÀNG HAI – MÓN ĂN ĐỘC ĐÁO

  • Thread starter ca giong thanh son
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

ca giong thanh son

Guest
#1
<p><span style="color: #2c434e; font-family: Arial, Verdana; font-size: 14px; line-height: 20px; text-align: justify">http://cagiongthanhson.com</span></p><p>&nbsp;</p><h1 class="title" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-size: 14px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: #203b48; line-height: 28px; text-transform: uppercase">C&Aacute; N&Agrave;NG HAI &ndash; M&Oacute;N ĂN ĐỘC Đ&Aacute;O</h1><div class="entry" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-size: 14px; font-family: Arial, Verdana; vertical-align: baseline; text-align: justify; line-height: 20px"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: #2c434e">Ngọt ngon, lại rất dễ tạo h&igrave;nh, ng&agrave;y nay&nbsp;<strong><a class="alrptip" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: #208bc2" href="http://cagiongthanhson.com/nhung-dieu-can-luu-y-khi-nuoi-ca-thac-lac-cuom/">c&aacute; n&agrave;ng hai</a></strong>&nbsp;đ&atilde; đi v&agrave;o c&aacute;c menu ẩm thực sang trọng với những h&igrave;nh thức bắt mắt, những c&aacute;i t&ecirc;n rất mỹ miều. Thế nhưng trong tiềm thức tuổi thơ t&ocirc;i vẫn l&agrave; những m&oacute;n n&agrave;ng hai giản dị, ngon l&agrave;nh qua b&agrave;n tay m&aacute;.</div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; color: #2c434e"><p align="justify" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline"><strong>C&aacute; n</strong><span style="font-style: inherit">&nbsp;c&oacute; t&ecirc;n khoa học l&agrave; Notopterus notopterus Pallas. Ở Việt Nam, n&oacute; c&ograve;n c&oacute; t&ecirc;n gọi kh&aacute;c l&agrave;</span><span style="font-style: inherit">&nbsp;</span><strong style="font-style: inherit">c&aacute; đao</strong><span style="font-style: inherit">&nbsp;</span><span style="font-style: inherit">hay</span><span style="font-style: inherit">&nbsp;</span><strong style="font-style: inherit"><a class="alrptip" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: #208bc2" href="http://cagiongthanhson.com/ky-thuat-san-xuat-giong-va-uong-nuoi-ca-loc/">c&aacute; cườm</a>(&nbsp;n</strong><strong style="font-family: inherit; font-style: inherit">&agrave;ng hai)</strong><span style="font-family: inherit; font-style: inherit">. Nhưng ri&ecirc;ng cả nh&agrave; t&ocirc;i lại th&iacute;ch gọi con c&aacute; n&agrave;y bằng c&aacute;i t&ecirc;n đầy tr&igrave;u mến:</span><span style="font-family: inherit; font-style: inherit">&nbsp;</span><strong style="font-family: inherit; font-style: inherit">c&aacute; n&agrave;ng hai</strong><span style="font-family: inherit; font-style: inherit">.</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline">H&agrave;ng chục năm trước, khi anh em t&ocirc;i c&ograve;n ở trần tắm mưa,&nbsp;<strong>c&aacute; n&agrave;ng hai</strong>&nbsp;chỉ l&agrave; một loại c&aacute; &ldquo;tầm thường&rdquo;. Mỗi khi t&aacute;t đ&igrave;a, người d&acirc;n miệt Hậu Giang c&oacute; thể bắt h&agrave;ng chục kg. Con c&aacute; n&agrave;y vốn l&agrave; m&oacute;n &ldquo; đặc sản&rdquo; ri&ecirc;ng của gia đ&igrave;nh t&ocirc;i.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline">Mấy năm gần đ&acirc;y khi c&aacute; th&aacute;c l&aacute;c trở th&agrave;nh một thương hiệu vang danh tr&ecirc;n thị trường, người ta đ&atilde; s&aacute;ng tạo ra h&agrave;ng trăm c&aacute;ch chế biến để cho ra đời nhiều m&oacute;n ăn độc đ&aacute;o từ loại c&aacute; n&agrave;y. Song mỗi khi về nh&agrave; với m&aacute;, t&ocirc;i chỉ th&egrave;m m&aacute; l&agrave;m cho mấy m&oacute;n ăn đ&atilde; &ldquo;mọc rễ&rdquo; v&agrave;o t&acirc;m thức trẻ thơ.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline">Để c&oacute; được m&oacute;n ngon từ &ldquo;<strong>c&aacute; n&agrave;ng hai</strong>&rdquo;, m&aacute; t&ocirc;i c&oacute; những&nbsp;&ldquo;b&iacute; quyết&rdquo; ri&ecirc;ng của m&igrave;nh, bắt đầu từ kh&acirc;u lựa c&aacute;: những con c&oacute; vẩy mịn, m&agrave;u trắng s&aacute;ng th&igrave; thịt sẽ c&oacute; m&agrave;u trắng trong, sớ mịn v&agrave; dai. Nếu gặp c&aacute; trắng sậm, vẩy to, thịt sẽ c&oacute; m&agrave;u trắng đục, sớ to hơn v&agrave; k&eacute;m dai.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline">M&oacute;n ngon v&agrave; đơn giản nhất của m&aacute; l&agrave; &ldquo;<strong>n&agrave;ng hai</strong>&nbsp;chi&ecirc;n xả ớt&rdquo;. Cũng chỉ l&agrave; c&aacute;c kh&acirc;u ướp, chi&ecirc;n nhưng sao &ldquo;<strong>n&agrave;ng hai</strong>&rdquo; của m&aacute; vừa thơm gi&ograve;n, vừa đậm đ&agrave; lại vừa mang một ấn tượng rất ri&ecirc;ng. Ng&agrave;y t&ocirc;i tập t&agrave;nh l&agrave;m nữ c&ocirc;ng gia ch&aacute;nh, m&aacute; t&ocirc;i truyền nghề: Sau khi l&agrave;m sạch, người ta phải d&ugrave;ng sống dao dần ngang m&igrave;nh c&aacute;, cứa ch&eacute;o th&acirc;n c&aacute;. Sau đ&oacute; đ&acirc;m xả, vắt lấy nước cốt trộn th&ecirc;m ch&uacute;t&nbsp; ớt, ch&uacute;t muối. Ướp c&aacute; trong nước xả ớt khoảng nửa tiếng rồi đem chi&ecirc;n trong lửa riu riu. Khi c&aacute; v&agrave;ng mới cho x&aacute;c xả v&agrave;o chảo. L&agrave;m như vậy, c&aacute; mới thấm đều, v&agrave;ng gi&ograve;n, &iacute;t xương m&agrave; xả lại kh&ocirc;ng kh&eacute;t.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline"><strong>c&aacute; n&agrave;ng hai</strong>&nbsp;chi&ecirc;n gi&ograve;n đ&atilde; ngon, nhưng khi được nạo thịt l&agrave;m chả, n&oacute; c&ograve;n trở n&ecirc;n độc đ&aacute;o hơn dưới đ&ocirc;i tay m&aacute;. Thỉnh thoảng m&aacute; t&ocirc;i trổ t&agrave;i l&agrave;m m&oacute;n&nbsp;<strong>c&aacute; n&agrave;ng hai</strong>&nbsp;ăn với cơm nấu nước dừa xi&ecirc;m. Gạo nấu với nước dừa cho đến khi ch&iacute;n tới, d&ugrave;ng muỗng x&uacute;c cơm cho v&agrave;o miếng nylon &eacute;p dẹp. Khi cơm đ&atilde; bớt n&oacute;ng, m&aacute; t&ocirc;i tr&eacute;t l&ecirc;n mặt cơm &iacute;t chả c&aacute; tươi trộn lẫn gia vị rồi mang chi&ecirc;n trong chảo nhiều dầu. Chỉ một l&aacute;t th&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; một m&oacute;n ngon tuyệt hảo. M&ugrave;i thơm của cơm thoang thoảng, vị b&eacute;o ngọt của cơm h&ograve;a quyện c&ugrave;ng vị mặn ngọt, gi&ograve;n, dai của c&aacute; khiến cả nh&agrave; t&ocirc;i c&ugrave;ng &ldquo;ng&acirc;y ngất&rdquo; trước t&agrave;i năng của m&aacute;.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline">Chả&nbsp;<strong>c&aacute; n&agrave;ng hai</strong>&nbsp;c&oacute; thể chế biến được h&agrave;ng chục m&oacute;n ngon kh&aacute;c nhau như th&aacute;c l&aacute;c tơ hồng, gỏi th&aacute;c l&aacute;c chua cay, chả th&aacute;c l&aacute;c ngũ sắc. Thịt của&nbsp;<strong>c&aacute; n&agrave;ng hai</strong>&nbsp;đem nấu canh tần &ocirc;, nấu cải xanh hay đem cho v&agrave;o lẩu đều &ldquo;nhứt xứ&rdquo;&hellip; Nhưng ba t&ocirc;i chuộng nhất l&agrave; m&oacute;n canh c&aacute; n&agrave;ng hai nấu với khổ qua. Mỗi khi trời nắng n&oacute;ng m&oacute;n ăn n&agrave;y lại được nấu theo &ldquo;y&ecirc;u cầu của người ăn&rdquo;.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline">M&aacute; t&ocirc;i kh&ocirc;ng d&ugrave;ng thịt của n&agrave;ng hai &ldquo;nh&eacute;t&rdquo; v&agrave;o tr&aacute;i khổ qua như người ta&nbsp; thường l&agrave;m. M&aacute; cẩn thận quết thịt c&aacute; với ch&uacute;t ti&ecirc;u, h&agrave;nh l&aacute;, bột ngọt v&agrave; muối bọt cho đến khi c&aacute; đạt đến độ dai nhất định, c&ograve;n khổ qua m&aacute; đem xắt l&aacute;t cho thật mỏng. Để c&oacute; nồi canh ngon, m&aacute; t&ocirc;i hầm x&iacute; qu&aacute;ch, gạn lấy nước ngọt trong, đun cho s&ocirc;i lại rồi vo vi&ecirc;n c&aacute; thả v&agrave;o nồi.</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline">Đến khi những vi&ecirc;n c&aacute; trắng bong bồng bềnh tr&ecirc;n mặt nước, m&aacute; thả khổ qua v&agrave;o nồi. Nước vừa s&ocirc;i, m&aacute; nhanh tay tắt lửa rồi cho th&ecirc;m h&agrave;nh ng&ograve;, n&ecirc;m nếm lại cho vừa miệng. M&agrave;u xanh tươi của khổ qua xen lẫn m&agrave;u trắng của những vi&ecirc;n c&aacute;, điểm th&ecirc;m ch&uacute;t ti&ecirc;u xay, l&agrave;m &ldquo;thực kh&aacute;ch&rdquo; mới tr&ocirc;ng đ&atilde; th&egrave;m. Từ khi c&oacute; c&aacute;i lẩu tiện dụng, m&aacute; t&ocirc;i biến m&oacute;n canh n&agrave;y th&agrave;nh m&oacute;n lẩu, giản đơn nhưng ngon miệng.</p><div><br /></div></div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ca giong thanh son
- Địa chỉ: hong ngu - dong thap
- Điện thoại: 0982990619 - Fax:
- email: cagiongthanhson@gmail.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH