• ca ngu dong hop xuat khau di Saudi Arabia

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 7/4/10

  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: BJI Vietnam (VPDD)
   - Địa chỉ: 02 Ngo Duc Ke Quan 1, HCMC
   - Tel, Fax: 0835203046 ::: FaX
   - email: phucbatri@yahoo.com
   ================================

   <p><font face="Times New Roman" color="blue" size="3"><span style="font-size: 12pt; color: blue">- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong><span style="font-weight: bold">Skipjack Tuna in Sunflower Oil (90:10): Net Wt. 195g/Drained Wt. 150g </span></strong></span></font></p> <p><font face="Times New Roman" color="blue" size="3"><span style="font-size: 12pt; color: blue">- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong><span style="font-weight: bold">Skipjack Tuna in Brine: Net Wt. 195g/Drained Wt. 150g</span></strong></span></font> </p> <p><strong><font face="Times New Roman" color="blue" size="3"><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt; color: blue">&nbsp;</span></font></strong> </p> <p><font face="Times New Roman" color="blue" size="3"><span style="font-size: 12pt; color: blue">- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong><span style="font-weight: bold">Skipjack Tuna in Soybean Oil (90:10): Net Wt. 195g/Drained Wt. 150g</span></strong></span></font> </p> <p><font face="Times New Roman" color="blue" size="3"><span style="font-size: 12pt; color: blue">- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong><span style="font-weight: bold">Bonito Tuna in Sunflower Oil (90:10): Net Wt. 195g/Drained Wt. 150g</span></strong></span></font> </p> <p><font face="Times New Roman" color="blue" size="3"><span style="font-size: 12pt; color: blue">- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong><span style="font-weight: bold">Bonito Tuna in Soybean Oil (90:10): Net Wt. 195g/Drained Wt. 150g</span></strong></span></font> </p> <p><strong><font face="Times New Roman" color="blue" size="3"><span style="font-weight: bold; font-size: 12pt; color: blue">&nbsp;</span></font></strong> </p> <p><font face="Times New Roman" color="blue" size="3"><span style="font-size: 12pt; color: blue">- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong><span style="font-weight: bold">Skipjack Tuna in Soybean Oil (90:10) with 5% Vegetable Broth</span></strong></span></font> </p> <p><font face="Times New Roman" color="blue" size="3"><span style="font-size: 12pt; color: blue">- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong><span style="font-weight: bold">Bonito Tuna in Sunflower Oil (90:10) with 5% Vegetable Broth </span></strong></span></font></p> <p><font face="Times New Roman" color="blue" size="3"><span style="font-size: 12pt; color: blue">- &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<strong><span style="font-weight: bold">Bonito Tuna in Soybean Oil &nbsp;(90:10) with 5% Vegetable Broth</span></strong></span></font> </p> <p><font face="Times New Roman" color="blue" size="3"><span style="font-size: 12pt; color: blue">&nbsp; Also, we need the prices for the same but with less <strong><span style="font-weight: bold">Net Wt (185g)</span></strong> and <strong><span style="font-weight: bold">Drained Wt. (140g)</span></strong>.</span></font></p><p>Tran trong,</p><p>&nbsp;</p><p>Phuc&nbsp; <br /></p><!--Session data-->
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...