• CÁ NGỰA HẢI MÃ SỈ VÀ LẺ

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 21/6/12

  1. <div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4; color: #1e3672"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><span style="color: orange"><strong>B&Aacute;N&nbsp;C&Aacute;&nbsp;NGỰA&nbsp;(HẢI M&Atilde;)&nbsp;H&Agrave;NG&nbsp;TỪ BIỂN VỀ 100% KH&Ocirc;NG QUA TRUNG GIAN</strong></span></span></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4; color: #1e3672"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 36px; font-weight: bold; color: #3300cc; font-size: x-large">C&Aacute;&nbsp;TƯƠI: CALL<a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/8/ofp1329444508.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/8/medium_ofp1329444508.jpg" border="0" /></a></span></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4; color: #1e3672"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 36px; color: #3300cc; font-size: x-large">C&Aacute;&nbsp;KH&Ocirc; =&gt; 11 CON: 55K/CON<a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #605d57" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/8/nuy1329444509.jpg"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/8/medium_nuy1329444509.jpg" border="0" /></a></strong></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4; color: #1e3672"><strong style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; font-size: medium; color: #cc00cc">GI&Aacute; LẺ TỪ 50&gt;65K TR&Ecirc;N CON RẺ HƠN GI&Aacute; THỊ TRƯỜNG N&Ecirc;N&nbsp;C&Aacute;C BẠN KHỎI LO VỀ GI&Aacute;</strong></div><p class="p_first" style="font-family: arial, tahoma; margin: 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><span style="color: orange"><strong>Chuy&ecirc;n trị:</strong></span></span><br /><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><strong>- Suy giảm khả năng sinh l&yacute;, v&ocirc; sinh</strong></span><br /><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><strong>-&nbsp;C&aacute;c bệnh về h&ocirc; hấp, hen suyễn</strong></span><br /><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><strong>- Chữa trị chứng mệt mỏi, suy nhược cơ thể</strong></span><br /><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><strong>- Vi&ecirc;m nhiễm hoặc &aacute;p xe cổ họng, đờm d&atilde;i</strong></span><br /><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><strong>-&nbsp;C&aacute;c bệnh về tim v&agrave; hệ tuần ho&agrave;n, thận, gan&nbsp;</strong></span><br /><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><strong>- Trị chứng kh&oacute; sinh ở phụ nữ....</strong></span><br /><br /><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; font-size: medium"><em>Để biết th&ecirc;m c&ocirc;ng dụng v&agrave;&nbsp;c&aacute;ch d&ugrave;ng, click</em></span>&nbsp;<span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 20px; font-size: small"><strong style="line-height: 19px"><a rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration: none; color: #405588" href="http://tangthaoduong.vn/diendan/viewtopic.php?id=153">http://tangthaoduong.vn/diendan/viewtopic.php?id=153</a></strong></span><br /><br /><a rel="nofollow" target="_blank" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #405588" href="http://www.5giay.vn/showthread.php?t=4473215">http://www.5giay.vn/showthread.php?t=4473215</a><span style="font-family: Arial, Tahoma; background-color: #f4f4f4; color: #1e3672">&nbsp;</span><br /><br /><br /><br /><strong style="font-family: Arial, Tahoma"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><span style="color: orange">C&aacute;ch sử dụng:</span></span>&nbsp;</strong><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">C&aacute;ch d&ugrave;ng phổ biến nhất l&agrave; ng&acirc;m&nbsp;c&aacute;&nbsp;ngựa&nbsp;trong rượu để uống&nbsp;h&agrave;ng&nbsp;ng&agrave;y</span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">.</span></p><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4; color: #1e3672"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">M&Igrave;NH C&Oacute;&nbsp;B&Aacute;N&nbsp;RƯỢU NẾP KH&Ocirc;NG CỒN BẾN TRE DO NH&Agrave; NẤU BẠN N&Agrave;O CẦN TH&Igrave; LI&Ecirc;N HỆ</span></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4; color: #1e3672"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 36px; font-size: x-large; color: #ff33cc">0987.461.421 OR 08.39.977.977 GẶP MR. AN</span><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 24px; font-size: medium">&nbsp;( QU&Ecirc; BẾN TRE)</span></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4; color: #1e3672"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 28px; font-size: large">ĐANG Ở TẠI</span></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4; color: #1e3672"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 28px; font-size: large; color: #9999ff">263 NG&Ocirc; QUYỀN,P6,Q10,TP HCM</span></div><div style="font-family: arial, tahoma; line-height: 18px; font-size: 12px; background-color: #f4f4f4; color: #1e3672"><span style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 28px; font-size: large; color: #9999ff">MONG ANH EM ỦNG HỘ</span></div><p class="p_last" style="font-family: arial, tahoma; margin: 16px 0px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 28px; font-size: large; color: #9999ff">EMail: niemtinchienthang2410@gmail.com<a target="_blank" class="colorbox tooltip_picture cboxElement" rel="raovat_picture_tinyMCE" style="font-family: Arial, Tahoma; text-decoration: none; color: #605d57; line-height: 27px" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/xdr1340243142.JPG"><img style="border: none; margin: 2px" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/0/medium_xdr1340243142.JPG" border="0" /></a></span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: NGUYỄN TUẤN AN
   - Địa chỉ: 263 NGÔ QUYỀN, P6, Q.10, TP HCM
   - Điện thoại: 0987461421 - Fax: 08.39977977
   - email: niemtinchienthang2410@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...