Cả nhà tư vấn em với

hailuala

Nhà nông tập sự
#2
Mất tiền mất bạn như chơi cái kiều hùn hạp bắt cầu bạn ơi.
Đồng tiền liền khúc ruột, trừ khi có 1 định chế rõ ràng về quản lý (kiểu công ty cổ phần) hoặc cùng nhau trực tiếp quản lý còn không thì khuyên bạn nên thôi. Bạn xem kinh nghiệm của vợ chồng ca sĩ cẩm vân bị mât tiền thế nào rồi hãy quyết định nhé (search gu gồ hén)
 
#3
Mất tiền mất bạn như chơi cái kiều hùn hạp bắt cầu bạn ơi.
Đồng tiền liền khúc ruột, trừ khi có 1 định chế rõ ràng về quản lý (kiểu công ty cổ phần) hoặc cùng nhau trực tiếp quản lý còn không thì khuyên bạn nên thôi. Bạn xem kinh nghiệm của vợ chồng ca sĩ cẩm vân bị mât tiền thế nào rồi hãy quyết định nhé (search gu gồ hén)
Vâng em cảm ơn bác nhiều ! các bác có ý tưởng nào ko gúp e với
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH