Các bác có ai biết cây này không chỉ em với?

#1


Có người trồng cây này, mà em thấy la quá không biết cây gì. Bác nào biết chỉ em với ? Cảm ơn các bác trước ^^
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH