• Các loại máy thái rau củ quả

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 12/4/13

  1. thietbivpm Nhà nông nghiệp dư

   <div style="width: 735px; overflow: hidden" id="NewsContent" class="NewsContent"><div id="raovat_description"> <div class="raovat_description"> <p class="p_first"><span style="font-size: small">C&ocirc;ng ty cổ phần c&ocirc;ng nghệ &amp; thiết bị VPM được th&agrave;nh lập v&agrave; hoạt động chuy&ecirc;n s&acirc;u trong lĩnh vực thiết bị v&agrave; c&ocirc;ng nghệ chế biến thực phẩm.Ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đơn vị đ&atilde; c&oacute; nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp c&aacute;c m&aacute;y chế biến rau củ quả</span></p> <p class="p_first"><span style="font-size: small">Xem video tham khảo:<br /></span></p> <p class="p_first"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-size: small">https://www.youtube.com/watch?v=y2WizoUiFgs</span></span></p> <p class="p_first"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-size: small">https://www.youtube.com/watch?v=V04YOEvQ7TE</span></span></p> <p class="p_first"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-size: small">https://www.youtube.com/watch?v=Fu0fMBrcfEw</span></span></p> <p class="p_first"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-size: small">https://www.youtube.com/watch?v=hle6zVQ-b5w</span></span></p> <p class="p_first"><span style="text-decoration: underline"><span style="font-size: small">https://www.youtube.com/watch?v=RKJPxlsfCdw</span></span></p> <p><span style="font-size: small"><a target="_blank" rel="nofollow" class="elink" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/13/szt1365654733.jpg"><img border="0" alt="C&aacute;c loại m&aacute;y th&aacute;i rau củ quả" title="C&aacute;c loại m&aacute;y th&aacute;i rau củ quả" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/13/medium_szt1365654733.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" class="elink" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/13/ncj1365654737.jpg"><img border="0" alt="C&aacute;c loại m&aacute;y th&aacute;i rau củ quả" title="C&aacute;c loại m&aacute;y th&aacute;i rau củ quả" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/13/medium_ncj1365654737.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" class="elink" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/13/val1365654741.jpg"><img border="0" alt="C&aacute;c loại m&aacute;y th&aacute;i rau củ quả" title="C&aacute;c loại m&aacute;y th&aacute;i rau củ quả" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/13/medium_val1365654741.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" class="elink" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/13/yib1365654745.jpg"><img border="0" alt="C&aacute;c loại m&aacute;y th&aacute;i rau củ quả" title="C&aacute;c loại m&aacute;y th&aacute;i rau củ quả" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/13/medium_yib1365654745.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" class="elink" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/13/bbh1365654762.jpg"><img border="0" alt="C&aacute;c loại m&aacute;y th&aacute;i rau củ quả" title="C&aacute;c loại m&aacute;y th&aacute;i rau củ quả" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/13/medium_bbh1365654762.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" class="elink" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/13/zft1365654754.jpg"><img border="0" alt="C&aacute;c loại m&aacute;y th&aacute;i rau củ quả" title="C&aacute;c loại m&aacute;y th&aacute;i rau củ quả" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/13/medium_zft1365654754.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" class="elink" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/13/mia1365654758.jpg"><img border="0" alt="C&aacute;c loại m&aacute;y th&aacute;i rau củ quả" title="C&aacute;c loại m&aacute;y th&aacute;i rau củ quả" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/13/medium_mia1365654758.jpg" /></a><a target="_blank" rel="nofollow" class="elink" href="http://g.vatgia.vn/gallery_img/13/fij1365654852.jpg"><img border="0" alt="C&aacute;c loại m&aacute;y th&aacute;i rau củ quả" title="C&aacute;c loại m&aacute;y th&aacute;i rau củ quả" src="http://g.vatgia.vn/gallery_img/13/medium_fij1365654852.jpg" /></a></span></p> <p><span style="font-size: small">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ sẵn l&ograve;ng tư vấn v&agrave; gửi đến qu&yacute; c&ocirc;ng ty bản b&aacute;o gi&aacute; .Với sản phẩm đa dạng, chất lượng tốt, gi&aacute; cả cạnh tranh. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng qu&yacute; kh&aacute;ch.<br /><span style="font-size: large">Chuy&ecirc;n nghiệp xuất ph&aacute;t từ sự ch&acirc;n th&agrave;nh.</span></span></p> <p>LH:<span style="font-size: small">&nbsp; C&ocirc;ng ty cổ phần c&ocirc;ng nghệ &amp; thiết bị VPM.</span></p> <p class="p_last">Tel. 0977466654</p> </div> </div></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THIẾT BỊ VPM
   - Địa chỉ: Số 04 - Lô B1 - Nguyễn Cảnh Dị - KĐT Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
   - Điện thoại: 0473062277 - Fax: 0473062277
   - email: thietbi.vpm@gmail.com
    
   Đang tải...
  2. heoquynhon

   heoquynhon Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   11
   Đã được thích:
   2
   Nghề nghiệp:
   Chăn nuôi heo
   Anh cho em bảng giá các loại máy tí anh nhé, em muốn mua các loại thái - nghiền - đùn ... dùng chế biến thức ăn gà cho trang trại của em. Anh gửi mail giùm vào địa chỉ qn_ccna@yahoo.com.vn. Thanks./.
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...