Thảo luận cách diệt con sâu muồng trên cây muồng đen

#1
tình hình cây muồng nhà e giờ khá cao nên khó có thể xịt thuốc sâu diệt con sâu muồng được, có bác nào biết cách nào khác diệt con này với, bày mình với, nó ăn hết sạch lá cây nhà mình rùi, help me !
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH