• Cách kiểm chứng men vi sinh tốt hay xấu.

  Thảo luận trong 'Nuôi trồng Thủy hải sản' , 29/3/12

  1. Người đương Thời Banned

   Cách kiểm chứng men vi sinh tốt hay xấu.

   Pha 1 ít men vi sinh với nuớc trong cái chậu, bỏ vào 1 ít đường và dùng máy sục khí oxy bồn cá cảnh 24 giờ.

   Sau đó ra ao hồ nhổ nhánh cây hay cọng cỏ dưới ao đã bị đóng rong rêu, nhúng vào chậu men vi sinh nữa phần đóng rêu xuống mặt nước, chờ 2-3 tiếng đông hồ sau giở lên, phần dưới sẽ bị con men vi sinh ăn sẽ có màu mốc trắng ..đó là loại men vi sinh tốt ...còn phần trên và phần dưới không thay đổi màu thì loại men men vi sinh đó không tốt. Vì chúng ta không phải là nha khoa học nên chúng ta không thể phân tích cũng như không có kính hiển vi.

   Đây là Made in Tám Lúa Liemtran308 chưa bao giờ thử nghiệm, nhưng nguyên tắc đơn giản để chứng minh là có con men vi sinh hay không có con men vi sinh chỉ có vậy thôi, thật là đơn giản.
    
   7 thành viên thích bài này.
   Đang tải...
  2. Phụng-Điên

   Phụng-Điên ....

   Bài viết:
   348
   Đã được thích:
   359
   Nghề nghiệp:
   TC
   <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML/> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> Rất đơn giản nhưng..phát hiện ra cách đơn giản này thật chả đơn giản chút nào vì phải nhiều miệt mài lắm mới biết cách Thí dụ..
   Biết Quân Nguyên sắp tới rồi với nhiều chiến thuyền to lớn…chiến thuyền An Nam quá nhỏ làm sao chống được chúng đây ? Trần Hưng Đạo nhiều đêm trăn trở không ngủ được bèn đi tới đi lui bên bờ sông Bạch Đằng.
   1 ông cụ đánh cá ven sông lúc gần sáng…biết niềm lo âu của Trần Hưng Đạo, bèn chèo thuyền lại gần Trần Hưng Đạo đang suy tư bên bờ và xin hiến kế :
   Ngài cho đóng cọc nhọn trên sông khi nước triều lên sẽ che mất cọc… khi chúng đến cho chiến thuyền nhỏ của mình ra đánh với chúng ngoài sông lớn…rồi chạy vào khúc sông này.. chúng sẽ rượt theo..thuỷ triều xuống.. cọc nhọn sẽ lộ ra… đâm thuyền chúng lũng hoặc bị kẹt, ngài dùng chiến thuyền nhỏ chứa các chất dẫn hỏa luồn lách theo hàng cọc ra…đốt chúng

   Trần Hưng Đạo là y theo và đã đại thắng quân Nguyên
   Trong tác phẩm : “những trận đánh lừng danh trong lịch sử việt”của Học Viện Quân Sự bình như sau :
   Thật là đơn giản…nhưng để sáng tạo ra cách đơn giản này.. phải là khối óc của thiên tài
   Lão Tám he he …
   liệu Lão Tà có lạc đề không đó ?
    
  3. Người đương Thời

   Người đương Thời Banned

   Bài viết:
   122
   Đã được thích:
   67
   Nghề nghiệp:
   chan nuoi

   Không lạc đề đâu Lão Tà, nhưng trong tương lai Lão Mỗ có thể mời Lão Tà qua bên kia Thế Giới 1 chuyến he he he.
    
  4. khucthuydu

   khucthuydu Administrator

   Bài viết:
   2.260
   Đã được thích:
   1.904
   Đề nghị anh em, đã và đang cầm trong tay men visinh, test thử và cho ý kiến. Đúng hay sai, cho cả chục loại vào mà cái nào cũng có kết quả SAI là thua :anggry:
    
  5. binh_dan

   binh_dan Nhà nông chính hiệu

   Bài viết:
   836
   Đã được thích:
   480
   Nghề nghiệp:
   buôn bán
   Riêng tui thì thử bằng chính nước của ao nuôi , múc 2 xô nước của ao nuôi , 1 xô cho men VS vào , 1 xô đối chứng , sũi ô xy điều 2 xô , để qua đêm , nếu xô có men VS mà nước trong hơn xô đối chứng là ok , nếu có điều kiện mua 1 máy đo amonia cầm tay để trợ giúp thêm thì càng yên tâm .
    
  6. 7giau

   7giau Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   5
   Đã được thích:
   2
   Nghề nghiệp:
   Nuoi trong thuy san
   Xin cho 7Giau mạu mụi co y kiến.
   Trước giờ 7Giau tui kiểm tra coi loại vi sinh mình dùng có con vi sinh hoạt đông không? đơn giản lắm, chỉ cần làm theo hướng dẫn để cho con vi sinh nhân thêm sinh khối (hay hoạt động gì đó) trước khi đưa vào ao nuôi như hướng dẫn trên bao bì của nhà phân phối (đại loại như lấy nước từ ao nuôi lên rồi sục khí trước khoảng 30phut xong rồi cho Men vi sinh vào, cho thêm ít đường... rồi sục khí 8h - 12h chẳn hạn, ui nói chung là ai kiu gì làm đó đó). sau đó tiến hành kiểm tra:
   đầu tiên đo pH của nước ao nuôi (lúc trước khi ủ men).
   sau đó đo lại pH của nước được sục khí cùng với men vi sinh 8 - 12h, nếu pH lúc này dưới 4.5 thì kết luận CON VI SINH HOẠT ĐỘNG TỐT trong môi trường nước ao nuôi của mình.
   Giờ thì 7Giau xin bà con cho ý kiến về cách làm của tui zây coi có được không?
   thân!
    
   2 thành viên thích bài này.
  7. desertrose

   desertrose Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   186
   Đã được thích:
   148
   Nghề nghiệp:
   Sản xuất và kinh doanh cá kiểng
   Xài nhiều loại men rùi, (mặc dù chỉ dùng cho cá kiểng) loại nào tốt thì xung quanh mặt kiếng, rong rêu, đá sỏi... đóng 1 lớp màng trắng. Nhất là trong đường ống của máy bơm đóng 1 lớp dày có thể làm nghẽn dòng chảy của máy bơm, khi súc rửa thấy nhiều kết tủa lại thành từng mảng trắng. Chơi nhiều loại mà chỉ thấy men Mai Việt là có hiệu ứng như vậy (tốn 1triệu tiền men và 1 triệu tiền di chuyển lên tp.hcm săn tìm, hic!)
    
   1 person likes this.
  8. Thuy-canh

   Thuy-canh Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   6.022
   Đã được thích:
   3.373
   Nghề nghiệp:
   Nông dân
   Hi hì, tui sắp sửa làm theo cách của bình-dân, thì lại lúng-túng :
   - Làm sao đi mua trúng cái con men SV của binh_dan đây trời?

   Bây giờ tui hỏi binh_dan:
   - Nếu sau khi đối-chứng:
   1. Tui vẫn để vậy, vẫn sủi bọt thêm 48 giờ nữa. Thì sẽ ra sao?
   2. Tui vẫn để vậy, không sủi bọt thêm 48 giờ nữa. Thì sẽ ra sao?
   Thân.
    
  9. NguSa

   NguSa Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   116
   Đã được thích:
   72
   Nghề nghiệp:
   Làm Đất
   Vòng đời con men vi sinh khỏang từ 3-7 ngày, nghĩa là trong khỏang thời gian sau 3 ngày thì chúng bắt đầu rơi rụng từ từ nếu không được cung cấp dưỡng chất để tăng sinh khối. Vậy:
   1/ Nếu vẫn để vậy và sủi bọt thêm 48 giờ nữa thì cái xô có men cũng chưa chắc đã tốt hơn và cái xô không men thì không tệ hơn vì oxy được sủi vào giúp phân giải bớt 1 số chất thải trong nuớc. Suy ra sủi càng lâu để thử thì cũng không nên

   2/ Nếu vẫn để vậy nhưng không sục oxy thêm 48 giờ nữa thì cái xô có men sẽ bẩn dần dần vì men nó chết thúi hoắc. Suy ra không sủi thì càng không nên nữa vì phép thử sẽ sai.

   Kết luận: đã là thử thì chỉ cần khỏang 24 giờ là đã đánh giá được rồi. Thử lâu hơn thì phải có biện pháp tăng sinh khối. Ở đời thì đâu có thứ gì không chết !
    
  10. Phụng-Điên

   Phụng-Điên ....

   Bài viết:
   348
   Đã được thích:
   359
   Nghề nghiệp:
   TC
   Tui hổng "gành" về vi sinh... nhưng tôi biết chắc rằng trên đời hổng có cái gì chết mà không sanh sản trước.. từ cây cây cỏ đền con vi trùng đều sanh sản nhiều đợt rồi mới chết
   Ngay cả đến đất người ta cho rằng có thể cũng biết sanh sản ( học thuyết về : trái đất trương nở )
   Vậy con men vi sinh hổng biết cách sanh sản trước khi chết sao bác " hạt cát khiêm nhường "
    
   Last edited: 3/4/12
  11. Thuy-canh

   Thuy-canh Nhà nông nghiệp dư

   Bài viết:
   6.022
   Đã được thích:
   3.373
   Nghề nghiệp:
   Nông dân
   Hì hì,
   Không dè có bác NgaSa tham-dự. Vậy chúng ta bù-khú cho vui.
   Tui trước có ứng-dụng (theo chỉ-dẫn) chút chút về vi-sinh khi nuôi trùn, nên giờ nghe bà con bàn về con men vi-sinh của ngành thủy-sản, cái hoàn-toàn mới với tui, tui thích-thú theo dõi để học thêm. Vậy cũng xin góp ý.

   Vi-sinh trong một ổ trùn và vi-sinh dùng trong thủy-sản có giống nhau không? Câu hỏi nầy do tui đặt ra cho chính tui, nên cũng xin được trả lời luôn.

   Rồi lại không trả lời được! Vậy phải thu nhỏ câu hỏi lại:
   - Các công-ty bán men vi-sinh trong ngành thủy-sản, có cùng bán một thứ men vi-sinh không?
   Thưa:
   - Theo như họ giải-thích trong phần quảng-cáo suy ra là : Không!

   Nếu chúng đã khác nhau, thì tui lấy vi-sinh trong ổ trùn (táp-nham, hỗ-lốn, đủ mọi thứ, loại vi-sinh) đem ra làm thử-nghiệm trên. Nếu kết-quả cho ra cũng giống như loại vi-sinh thủy-sản được cho là tốt nhất, thì chiều hướng suy-nghĩ của chúng ta có vì đó mà thay đổi không?
   Kính.
    

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...