• Cách tính m3 của gỗ tròn ???

  Thảo luận trong 'Lâm nghiệp' , 24/6/11

  1. typhukhongtien Nhà nông tập sự

   Có ai biết cách tính m3 của gỗ tròn ko chỉ giùm mình với !!!!


   Ví dụ: cây có đường kính 40 cm thì bao nhiêu cây mới được 1 m3 ??

   Bài viết liên quan
   Đang tải...
  2. maquemau

   maquemau Lão nông

   Bài viết:
   1.379
   Đã được thích:
   490
   'nó đã có "ba rem" nhưng cũng có nhiều cách để tính
   -nếu ta chưa đo được vòng tròn (chu vi) thì bán kính X pi (3,1416) ta đã có chu vi
   -chu vi x chu vi =....x cho chiều dài=....x796 ta có kết quả thành khối.
   thân
   1 person likes this.
  3. nguyenhungdung

   nguyenhungdung Moderator BQT WEBSITE

   Bài viết:
   2.461
   Đã được thích:
   1.903
   Công thức tính thể tích hình trụ: SxL ( S là tiết diện, L là chiều dài).

   S = Rx R x 3.1416 (m2) ( R là bán kính hình trụ).

   Trong thực tế khi tính thể tích một khúc gỗ có 2 đầu lớn nhỏ khác nhau thì S = S1/2+S2/2.

   S1 và S2 là tiết diện 2 đầu khúc gỗ.

   Khúc gỗ bạn TD không thể tính được thể tích vì không có chiều dài và không có tiết diện 2 đầu.
   1 person likes this.
  4. dovanlo

   dovanlo Nhà nông chuyên nghiệp

   Bài viết:
   252
   Đã được thích:
   371
   Chỉ cần có chu vi ở đoạn giửa khúc gổ và chiều dài là có thể phỏng tính thể tích từng khúc gổ, anh em làm trại cưa hay dùng cách này
   1 person likes this.
  5. maquemau

   maquemau Lão nông

   Bài viết:
   1.379
   Đã được thích:
   490
   tính điển hình cho khúc gổ của typhukhongtien.
   ví dụ :khúc gổ có đường kính 40 cm dài 10m (vì thường người ta tính khối lượng gổ bằng chu vi đoạn giửa)
   tôi tính: 40cm x3,1416=1.25664
   -1.25664x1.25664=1.579
   1.579 x0.796= 1,25736 m3
   bạn nào có sổ lập thành cứ mang ra tra cứu thử kết quả...hi...hi.
   thân
   2 thành viên thích bài này.
  6. dovanlo

   dovanlo Nhà nông chuyên nghiệp

   Bài viết:
   252
   Đã được thích:
   371
   Gọi
   T là thể tích khối gổ
   S là tiết diện đoạn giửa
   Q là chu vi đoạn giửa
   R là bán kính
   Ta có T = SxL = Rx R x pi x L
   và R= Q/ 2 pi
   Vậy T = Q/2pi x Q/2pi x pi x L
   = Q x Q x L x 1/4pi
   = Q xQ x L x 0,796
   Last edited: 24/6/11
   1 person likes this.
  7. tranvi

   tranvi Nông dân cùi bắp BQT WEBSITE

   Bài viết:
   2.212
   Đã được thích:
   868
   <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> Để tính khối lượng khúc gỗ hình trụ tròn ta dùng công thức: V=L*S=L*p*R<sup>2</sup>
   Trong đó: +L: chiều dài khúc gỗ tròn
   +p: pi=3,14 để dễ tính toán
   +R: bán kính khúc gỗ tròn
   Nhưng trên thực tế khúc gỗ không tròn như hình vẽ trên giấy và phần gốc và ngọn cũng không bằng đều nhau, vì vậy người ta thường đo ở khoảng giữa khúc gỗ. Có 2 cách đo phổ biến:
   *Đo đường kính khúc gỗ (dùng thước kẹp)
   V=L*p*R<sup>2</sup>=L* p*D<sup>2</sup>/4=L*D*D*3,14/4= L*D*D*0,785 (Với D là đường kính khúc gỗ)
   Sở dĩ mấy bác thợ mộc tính nhanh là do bác nhân với số tròn 0,8 thay cho số 0,785; tức là sử dụng công thức: V= L*D*D*0,8
   So sánh 2 kết quả chênh lệch nhau khoảng 2% cũng có thể chấp nhận được.
   *Đo chu vi (dùng thước dây):
   cv/p=D
   V= L*D*D*p/4= cv/p * cv/p * L * p/4 = (cv*cv*L)/ (4*p)
   Người ta tính gần đúng: 4*p=12,56 hoặc 1/4p=0,0796
   Vậy V=(cv*cv*L)/ 12,56
   Hoặc V=cv*cv*L*0,0796
   =====================
   Lấy VD trên D=40cm, L=10m, cv=1,256
   *Đo đường kính:
   + Theo công thức: V=10*0,4*0,4*0,785=1,256
   + Theo bác thợ mộc: V=10*0,4*0,4*0,8=1,28
   *Đo chu vi:
   V=1,256*1,256*10*0,0796=1,255

   Last edited: 25/6/11
   2 thành viên thích bài này.
  8. anhmytran

   anhmytran Nhanong.Com THÀNH VIÊN VIP

   Bài viết:
   5.664
   Đã được thích:
   3.756
   Trong thực tế, ta thường lấy Pi = 3 thay cho 3,14
   và Pi = 3 thì đúng hơn, vì gỗ có mấy khi tròn đâu.
   *
   Người ta cũng không có thước kẹp để đo gỗ như thợ
   cơ khí đo thép đường kính nhỏ trên máy tiện, mà xài
   thước dây, tìm chu vi.
   *
   Vậy bán kính thì bằng 1/3 chu vi rồi chia đôi, tức
   là 1/6 chu vi. Diện tích thiết diện thì bằng bình
   phương bán kính nhân với Pi.
   *
   Nếu tính theo đường kính thì bán kính là nửa, bình
   phương bán kính chia 4, rồi nhân với 3 cho ra diện
   tích.
   *
   Ví dụ đường kính=40cm, dài=10m, thì thể tích là:
   3/4 của 0,16 nhân với 10, thì bằng 3/4 của 1,6
   tương đương 3 X 0,4, bằng 1 mét khối 2.
   *
   2 thành viên thích bài này.
  9. maquemau

   maquemau Lão nông

   Bài viết:
   1.379
   Đã được thích:
   490
   he....he vậy là được rồi xin tự giới thiệu tui là dân đi rừng làm gổ "nghiệp dư"
   1 person likes this.
  10. anhmytran

   anhmytran Nhanong.Com THÀNH VIÊN VIP

   Bài viết:
   5.664
   Đã được thích:
   3.756
   Tôi thì là thợ mộc, thợ xẻ gỗ bằng cưa xẻ tay.
   Một thời, tôi lên rừng xẻ gỗ cho bà con Tày Nùng, và Mường.
   Thợ xẻ thợ mộc thì cần tay nghề cao, nhưng mù chữ cũng được,
   và không bao giờ tính thể tích gỗ tròn.
   *
   1 person likes this.
  11. anh Cuội

   anh Cuội Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   304
   Đã được thích:
   32
   Buôn bán gỗ là một nghệ thuật: anh em nào thu mua gỗ thì tính theo của bác anhmytran, ai bán gỗ tính theo các bác kia. Quyết định mua hay bán đòi hỏi chất nghệ sĩ.
   1 person likes this.
  12. tranvi

   tranvi Nông dân cùi bắp BQT WEBSITE

   Bài viết:
   2.212
   Đã được thích:
   868
   Kết quả nếu theo công thức (lấy pi=3.14)
   T= Q xQ x L x 0,796
   = 1,256*1,256*10*0,796
   = 12,557
   Như vậy không đúng, công thức phải là:
   T= Q xQ x L x 0,0796
   1/4pi = 1/4*3,14 =1/12.56 =0,0796
   Có thước kẹp chứ bác nhưng làm bằng gỗ, em có đi theo tham quan một thời gian mà. Trước đây mỗi lần khai thác kéo ra bãi 1 lần mấy trăm hoặc cả ngàn cây to đùng chất ngổn ngang nên khó có thể dùng thước dây luồn qua để đo chu vi được nên phải đo bằng thước kẹp. Đi mua gỗ chỉ 1, 2 người thì dễ bị đo ăn gian lắm. Bên bán có ít nhất 4 người đo, 1 người cầm thước kẹp, 1 người đọc số đo đường kính, 1 người đầu thước dây, 1 người cuối thước dây đo chiều dài. Nếu người mua lo chú ý nhìn bảng số đo trên thước, người cầm thước kẹp họ chèn chiếc giầy Bốt-đờ-sô kẹp vô đo luôn, em nhìn thấy mà không thể nói được, hihi.
   Last edited: 25/6/11
   4 thành viên thích bài này.
  13. maquemau

   maquemau Lão nông

   Bài viết:
   1.379
   Đã được thích:
   490
   nói thêm câu chót nếu hoài nghi cứ tìm sổ lập thành thì sẻ rỏ.
   công thức đơn giản là:làm mộc ai cũng biết...
   đo hoành (đoạn giữa)
   -hoành nhân hoành nhân dài nhân 0,0796 thì sẻ cho kết quả thôi
   hồi nào giờ chưa thấy thước kẹp à ?
   đi rừng làm gổ mà không biết công thức nầy ? bạn làm tôi buồn cười quá.
   à nói thêm ngoài đi rừng nghiệp dư tôi còn 20 năm mở trại ghe 5 năm làm trại cưa tại xóm mộc cái răng TPCT.

   hi
   Last edited: 25/6/11
   1 person likes this.
  14. tranvi

   tranvi Nông dân cùi bắp BQT WEBSITE

   Bài viết:
   2.212
   Đã được thích:
   868
   Đến bài này bác mới chịu ghi nhân với 0,0796. Thực ra công thức tính này hầu như ai cũng biết chứ không riêng gì những người làm gỗ mới tính được. Em thì không muốn tranh luận, sở dĩ em viết ra là gì mấy bài trước các bác ghi công thức nhân với những số khác không phải là số 0,0796 (vì theo công thức 1 chia cho 4pi, tức là 1 chia cho 12,56 (4 nhân 3,14) thì không thể khác số 0,0796)
   Last edited: 25/6/11
   1 person likes this.
  15. anhmytran

   anhmytran Nhanong.Com THÀNH VIÊN VIP

   Bài viết:
   5.664
   Đã được thích:
   3.756
   Từ khi tôi còn nhỏ, cho đến thành thợ xẻ giỏi, chưa bao giờ tính khối gỗ tròn.
   Ở bờ sông Hồng, gỗ được trâu kéo lên bờ, vào nơi chứa gỗ, thì có cán bộ nhà nước
   đến đo không rõ bằng thước gì, rồi viết con số bằng sơn đỏ lên đầu cây gỗ, gồm
   chu vi, chiều dài, và mã số. Người đến mua ra bãi gỗ chọn, thì chép mã số này vào
   văn phòng mà trả tiền. Trong văn phòng, có mã số thì tra ra cây gỗ tên gì, loại mấy,
   và căn cứ chu vi, chiều dài, cũng đã có tính thể tích trong sổ rồi. Thời gian đó,
   ở Mỹ, máy vi tính vẫn rất lạc hậu, màn hình nhỏ và màu đen, nên ở ViệtNam, mọi con
   số đều ghi trong sổ. Chiều dài cây gỗ thì tính từ sẹo đầu đến sẹo cuối. Sẹo gỗ là
   lỗ đục bằng rìu chặt vào gỗ, để lại một lỗ xỏ dây song bằng cổ tay vào cho trâu kéo.
   Đầu gỗ thường đẽo hình bút chì, để lao gỗ trên núi xuống, còn cuối gỗ thì thường
   chặt thắng. Những khúc gỗ mà cuối gỗ chặt thẳng, thì không tính chiều dài đến sẹo,
   mà đến đít gỗ, vì sẹo tính đến đít gỗ còn 20cm nữa. Chưa có chuyện tranh cãi giữa
   người mua gỗ tròn và con số cán bộ đã ghi trong sổ.
   *
   Khi tôi lên rừng xẻ gỗ cho bà con thiểu số, cũng chẳng bao giờ tính thể tích .
   Bà con chỉ chọn những cây gỗ tốt, thân rất to, mới xẻ . Có lần tôi mới lên mực,
   chưa xẻ, bà con nghe tôi nói không được 3 mảnh ván (rộng 50cm, dày 6cm), bèn
   không xẻ nữa. Vậy thì đường kính nhỏ nhất (ngọn) phải không dưới 50cm.
   *
   Chuyện cũ viết để bà con tham khảo . Tôi cũng học được lối sống thời đại mới
   của các bạn.
   *
   2 thành viên thích bài này.
  16. typhukhongtien

   typhukhongtien Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   252
   Đã được thích:
   58
   Chân thành cảm ơn các bác giúp đỡ !!!
   E là tiểu nông chưa học hết lớp 6 (vì ham chơi điện tử nên nghỉ học sớm ...đi chơi !) nên mấy các phép tính này.....e bó tay !!!
   Nhưng dân cưa cây thường ko dùng phép tính này thì phải ! hình như họ dùng đường kính mặt cưa x cho số khúc ra m3 thì phải !??
   Ví dụ: cây có đường kính mặt cưa 40cm thì ta lấy 1m chia cho 40cm =2.5 (số khúc )40cm x 2.5 khúc =1 mét ngang ,sau đó lấy 40cm x2.5 khúc x cho 40cm x 2.5 khúc = 1m2 bề mặt ra m3 gỗ tròn !có nghĩa là 2.5 khúc x 2.5 khúc = 6.25 khúc gỗ tròn có đường kính 40cm ra m3 . (ở đây là tính bề mặt cưa ra m3 cho gỗ tròn , chứ ko tính chiều dài của khúc gỗ !)
   NHƯ vậy đúng ko mấy bác !
  17. tranvi

   tranvi Nông dân cùi bắp BQT WEBSITE

   Bài viết:
   2.212
   Đã được thích:
   868
   Trước đây Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) có một bửu bối tra khối lượng gỗ tròn và gỗ xẻ rất nhanh. Đối với gỗ tròn, chỉ cần dò đường kính theo hàng rồi đối chiếu cột tương ứng với chiều dài là sẽ có khối lượng đã được tính sẳn ngay ô, khỏi phải bấm máy nhân chia mất thời gian, nhiều khi phải bấm thử lại một lần nữa xem có đúng không. Mỗi đơn vị khai thác rừng một lần máy ủi kéo ra bãi cả một vài ngàn lóng nằm san sát nhau, có lóng đường kính trên 1 mét nên việc lòn thước dây vào giữa lóng để đo hoành là rất khó, hơn nữa về phải bấm máy để tính rồi thử đi thử lại mất thời gian. Vì vậy người ta dùng thước kẹp gỗ để đo đường kính rồi áp vào bửu bối kia. Giờ thì không còn gỗ khai thác nữa nên thước kẹp đã trở về với dĩ vảng...
  18. vandaibaclieu

   vandaibaclieu Học làm nông dân

   Bài viết:
   72
   Đã được thích:
   11
   Zbc9qf

   Bạn ơi tính như thế này nhé!.
   Vi dụ ; Ta có 1 khúc gỗ chiều dài L = 5 m , đường kính mặt cắt ngang.
   d =40cm =0,4m ( bạn nhớ đổi đơn vị mới được ).Hỏi cần bao nhiêu thanh gỗ trên để có 1m3 gỗ?.
   b1: tính diện tích mặt cát ngang : S=3,14*d^2/4 ( pi nhân d bình phương chia 4)
   S=(3,14*0,4^2)/4=0,1256 ( m2 ) .
   b2: tính thể tích V = S* L=0,1256 *5 = 0,628 ( m3 ).
   Ta có 1 thanh gỗ là như trên là 0,628 ( m3)
   Vậy cần n = 1/0,628 =1,5924 (khúc gỗ ).cho 1 m3 gỗ

   Đã tính thể tích ta phải có chiều dài và đường kích mặt cắt ngang tính mới được chứ.Tính như bạn là tính diện tích .
  19. anhmytran

   anhmytran Nhanong.Com THÀNH VIÊN VIP

   Bài viết:
   5.664
   Đã được thích:
   3.756
   Thời đại máy ủi kéo gỗ còn mới hơn thời xài Trâu kéo gỗ .
   Năm 1980 ở bờ sông Hồng thị xã Hưng Yên, cách Hà Nội 60 km
   về phía nam, chính phủ vẫn phải kéo gỗ bằng Trâu.
   *
   Máy ủi có nhiều chỗ kém Trâu: không leo núi được, không đi
   xa đường cái mà vào sâu trong rừng được, và cũng không lội
   bùn được.
   *
   Ở vùng núi VN, muốn xài máy móc khai thác gỗ, phải có máy
   bay lên thẳng, và ở bờ sông, muốn kéo gỗ từ bè lên, phải
   xài xe lội nước.
   *
   Năm 1975 tôi vào miền Nam, thấy các xưởng cưa gỗ đều rất
   hiện đại, không xài một con Trâu nào, mà gỗ lớn, gỗ dài
   đều xử trí gọn ghẽ . Có cây dài 10 mét, trong khi gỗ miền
   bắc đều bị cắt ngắn. Cây dài nhất chỉ 6 mét, và đường kính
   dưới 40 cm . Cây đường kính hơn 1 mét thì không thể dài vì
   to nặng quá, thường chỉ 2-3 mét dài. Gỗ bị cắt ngắn nhiều
   thì hao hụt rất lớn, nhất là chặt rìu chứ không cưa ngang .
   Ví dụ, cây đường kính hơn 1 mét mà chặt rìu, thì mất gần
   nửa mét khối gỗ bị biến thành dăm rìu. Cây nhỏ thì đỡ hao
   hụt hơn.
   *
   Tôi nghe nói dạo này chính phủ còn ít gỗ lắm, vì Lâm Tặc
   đã tranh hết rồi . Vì thế cách tra sổ sách tính gỗ tròn
   cũng bị mai một . Topic này lập ra chỉ có ý nghĩa lý thuyết
   cho vui, chứ không mấy có giá trị thực tế .
   *
  20. typhukhongtien

   typhukhongtien Nhà nông tập sự

   Bài viết:
   252
   Đã được thích:
   58
   Thực ra thì gỗ rừng hiện rất ít hoặc ko còn nữa ! mà có còn thì e thà chết chứ ko cưa ! e yêu cây cối thiên nhiên hơn sinh mạng mình, nhưng e nói m3 gỗ đây là gỗ tạp,gỗ vườn,củi ! nếu tính m3 theo phép tính như các bác nói thì chỉ có thể tính m3 của những cây gỗ lớn , nhưng còn những cây gỗ nhỏ đường kính nhỏ hơn 40 cm và nhiều thì người ta ko thể tính theo cách này!
   Hiện nay những cây gỗ nhỏ thì người ta tính theo đơn vị là Te (m3)gỗ tròn , 1 te gồm nhiều cây gỗ nhỏ xếp thành khối ,sau đó tính ra m3, 1 te gỗ tròn thì tùy vào đường kính của cây mà số lượng nhiều hay ít, ví dụ : cây có đường kính mặt cưa là 25cm thì 100cm(1m) chia cho 25cm=4 (4 đây là số khúc cây có đường kính 25cm xếp hàng ngang có đường kính dài 100cm(1m). ta lấy chiều dài x chiều rộng(chiều dài =1m(25cmx4 khúc)xchiều rộng =1m(25cmx4 khúc)=1m3 bề mặt đường kính của tổng các khúc gỗ có đường kính 25cm. tổng đường kính của các khúc gỗ này là 1 te ,1 te chỉ tính theo đơn vị đường kính chứ ko quy định khúc cây dài hay ngắn,nhưng 1te ko có nghĩa là =1m3, nếu muốn có 1m3 gỗ hộp thì ta cần có 2-3 te xẻ ra thành 1m3 gỗ !
   Ko biết có tính như vậy có đúng ko vậy các bác?? hì hì !
   Last edited: 26/6/11