• Calcium Nitrate

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 17/8/12

  1. duongbaotran Guest

   <p class="p_first" style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 0px 0px 16px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong><span style="line-height: 24px; font-size: medium">Calcium Nitrate</span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">- Sử dụng như ph&acirc;n b&oacute;n gốc hoặc phun qua l&aacute;</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">- Bổ sung Đạm v&agrave; Canxi cho c&acirc;y trồng</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong><span style="line-height: 24px; font-size: medium">* Th&agrave;nh phần:&nbsp;</span></strong></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><strong>-&nbsp;</strong>CaO: 26.3%</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">- Nitrogen: 15.5%</span></p><p style="font-family: Arial, Tahoma; margin: 16px 0px; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><strong>* Xuất xứ:&nbsp;</strong>EU</span></p><div style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><strong>* Bao b&igrave;:&nbsp;</strong>25kg/bao</span></div><div style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium"><br /></span></div><div style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><strong><span style="line-height: 24px; font-size: medium">* C&ocirc;ng dụng:</span></strong></div><div style="font-family: Arial, Tahoma; line-height: 18px; color: #4d4d4d; font-size: 12px"><span style="line-height: 24px; font-size: medium">Ph&acirc;n b&oacute;n cao cấp dạng hạt, nhập khẩu từ nước ngo&agrave;i. Chứa c&aacute;c th&agrave;nh phần dinh dưỡng như Đạm, Canxi, Boron cần thiết gi&uacute;p cải thiện m&ocirc;i trường đất, hạ ph&egrave;n, giảm mặn, giảm ngộ độc hữu cơ, gi&uacute;p rễ ph&aacute;t triển tốt, gi&uacute;p c&acirc;y trồng tăng t&iacute;nh chống chịu s&acirc;u bệnh, tăng tỉ lệ thụ phấn, đậu tr&aacute;i cao v&agrave; giảm rụng tr&aacute;i non. Canxi l&agrave;m tăng độ cứng vỏ tr&aacute;i, hạn chế nứt tr&aacute;i, thối tr&aacute;i do thiếu Canxi, giảm m&uacute;i l&eacute;p hay chai sượng đối với c&acirc;y c&oacute; m&uacute;i như cam, qu&yacute;t, bưởi, sầu ri&ecirc;ng, k&eacute;o d&agrave;i thời gian bảo quản. Gi&uacute;p l&uacute;a cứng c&acirc;y, hạn chế đổ ng&atilde;.</span></div>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: King Elong
   - Địa chỉ: 280 Bùi Hữu Nghĩa, P. 2, Q. Bình Thạnh
   - Điện thoại: 0949805890 - Fax:
   - email: agrilifevn@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...