• Cần bán 2 tàu đánh cá 3.7 tỉ

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 31/12/12

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <p class="MsoNormal"><a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK1"></a><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%">&nbsp;</span></strong></p> <p class="MsoNormal"><strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%">Cần b&aacute;n 2 t&agrave;u đ&aacute;nh c&aacute;</span></strong><span style="font-size: 18pt; line-height: 115%"> </span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%">gồm cả lưới v&agrave; m&aacute;y tại tỉnh B&agrave; Rịa VT</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%">-t&agrave;u lớn đ&oacute;ng năm 2006: d&agrave;i 20.4mX rộng 7.2m v&agrave; 1 m&aacute;y Comin 500</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%">-t&agrave;u nhỏ đ&oacute;ng năm 2011: d&agrave;i 17mX rộng 6m v&agrave; 1 m&aacute;y Comin 450</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gi&aacute; b&aacute;n tổng cộng: 3.7 tỉ VNĐ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%">Li&ecirc;n hệ ch&iacute;nh chủ t&agrave;u ( kh&ocirc;ng qua trung gian): </span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anh B&eacute; ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh B&agrave; Rịa Vũng T&agrave;u</span></p> <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Số di động: 0974340161</span><span style="font-size: 16pt; line-height: 115%"></span></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Diễm
   - Địa chỉ: BRVT
   - Điện thoại: 0974340161 - Fax:
   - email: thuydiemyds@gmail.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...