Cần bán bã hèm bia, bột cá 37, 45 đạm

  • Thread starter pkhanh
  • Ngày gửi
P

pkhanh

Guest
#1
<h2 class="txtDesc" style="font-weight: normal; font-size: 13px; font-family: Arial; color: #1b1b1b; line-height: 18px; text-align: justify"><p><strong>h&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại Bột c&aacute; biển kh&ocirc; xay 37%, 45% đạm được d&ugrave;ng để bổ sung đạm trong sản xuất thức ăn chăn nu&ocirc;i</strong></p><p><strong>BỘT C&Aacute; BIỂN KH&Ocirc; XAY</strong></p><p style="margin-left: 13.5pt"><strong>Th&agrave;nh phần:</strong></p><p style="margin-left: 13.5pt">Đạm: 37%, 45% min</p><p style="margin-left: 13.5pt">Đọ ẩm: 10%</p><p style="margin-left: 13.5pt">B&eacute;o: 8%</p><p style="margin-left: 13.5pt">Độ mặn: 3%</p><p style="margin-left: 13.5pt">C&aacute;t, sạn v&agrave; tạp chất: 2%</p><p style="margin-left: 13.5pt">Kh&ocirc;ng melanin, kh&ocirc;ng vi sinh vật g&acirc;y hại</p><p style="margin-left: 13.5pt">Xuất xứ Việt nam</p><p><strong>Ngo&agrave;i ra c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp c&aacute;c nguy&ecirc;n liệu kh&aacute;c<em>:</em></strong><em>&nbsp;bột l&ocirc;ng vũ, b&ocirc;t xương thịt, bột huyết, b&atilde; n&agrave;nh, bắp hạt, b&atilde; điều sấy kh&ocirc;, b&atilde; h&egrave;m bia kh&ocirc;, vỏ m&egrave; tr&iacute;ch ly, bột hạt m&iacute;t thủy ph&acirc;n, bột nh&atilde;n thủy ph&acirc;n, bột vỏ ca cao thủy ph&acirc;n, bột b&atilde; chanh d&acirc;y thủy ph&acirc;n, chất phụ gia,&hellip;</em></p><p>&nbsp;</p><p><strong><em>Ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp c&aacute;c sản phẩm tr&ecirc;n với chất lượng tốt nhất, số lượng dồi d&agrave;o v&agrave; gi&aacute; cả cạnh tranh</em></strong>.</p><p><strong>Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</strong></p><p>Miss Khanh: 093.898.3319 Skype: phuongkhanh.90</p></h2>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Pkhanh
- Địa chỉ: 10/2 AN Dương Vương P.10, Q.6
- Điện thoại: 0938983319 - Fax:
- email: khanhdp@baominhcorp.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH