Can Ban Ca Tre Vang Rat

#1
Chung toi hien dang co khoang 2 tan ca tre vang rat sap thu hoach o Hau giang. Trong luong tu 150-200g/ con
quy khach hang nao co nhu cau, xin lien he
email : ngothanhduc82@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH