• Cần bán các loại cây công trình, Cây Kiểng (Đại Phú,Vạn niên thanh)

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 10/10/12

  1. Chutchun Nhà nông nghiệp dư

   <p>Hiện ch&uacute;nh t&ocirc;i đang c&oacute; trang trại nh&acirc;n gống c&aacute;c loại c&acirc;y c&ocirc;ng tr&igrave;nh, c&acirc;y xanh đường phố như : Long n&atilde;o, Bằng lăng, Sao đen, Lim xẹt, D&aacute;i ngựa, S&ograve; đo cam,.. B&ecirc;n cạnh, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp hoặc cho thu&ecirc; c&oacute; bảo dưỡng c&acirc;y Kiểng cho nội thất văn ph&ograve;ng như Đại ph&uacute;, Vạn ni&ecirc;n thanh, Đu&ocirc;i c&ocirc;ng, Bạch m&atilde; ho&agrave;ng tữ,..No&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp c&acirc;y v&agrave; sản phẩm dược liệu từ Khổ qua rừng, Kim ng&acirc;n hoa,Thần kỳ,..Đồng thời ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng chuy&ecirc;n cung ứng hoặc xuất khẩu trực tiếp c&aacute;c sảm phẩm rau quả tươi HỮU CƠ đến c&aacute;c nơi tr&ecirc;n thế giới bằng m&aacute;y bay, DỊCH VỤ TƯ VẤN về c&aacute;ch bảo quản Rau Quả tươi l&acirc;u hơn b&igrave;nh thường m&agrave; kh&ocirc;ng d&ugrave;ng h&oacute;a chất ! Đặc biệt tất cả rau tươi để được 10 ng&agrave;y.<br /></p><p>Mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng gởi Email đến chokeodau@yahoo.com hoặc</p><p>Al&ocirc; đến&nbsp; 0903 880 450 gặp Mr Ngọc Anh bất cứ l&uacute;c n&agrave;o m&agrave; kh&ocirc;ng ngần ngại.</p><p>Ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn <br /></p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Trần Ngọc Anh
   - Địa chỉ: 16B đường C12, P.13, Tân Bình, Tp.HCM
   - Điện thoại: 0903880450 - Fax: 0862924551
   - email: chokeodau@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...