• Cần bán chim bồ câu pháp giống bình định bồ câu pháp giống bình định

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 16/4/13

  1. duc pham Nhà nông nghiệp dư

   <p align="center" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: inherit">Trại bồ c&acirc;u tăng long 2</span></p><p align="center" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: inherit">Tam quan bắc &ndash; ho&agrave;i nhơn &ndash; b&igrave;nh định</span></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px"><em style="margin: 0px; padding: 0px">Với 11 m&oacute;n ăn thơm ngon bổ dưỡng v&agrave; một số b&agrave;i thuốc chữa bệnh từ chim bồ c&acirc;u:mồ h&ocirc;i trộm trẻ em . cơ thể suy nhược liệt dương thiếu m&aacute;u . bồi dưỡng cho mẹ bầu v&agrave; b&eacute;..v..v..</em></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">H&atilde;y c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i chăm s&oacute;c sức khẻo cho gia đ&igrave;nh bạn.</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px"><em style="margin: 0px; padding: 0px">gi&aacute; b&aacute;n:&nbsp;&nbsp;&nbsp; chim giống 2 : th&aacute;ng tuổi 150 ng&agrave;n/cặp</em></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px"><em style="margin: 0px; padding: 0px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; chim đang đẻ giống ph&aacute;p thuần : 250 ng&agrave;n/ cặp bắt cả ổ</em></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em style="margin: 0px; padding: 0px">chim thịt lấy h&agrave;ng tại trại gi&aacute; rẻ</em></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em style="margin: 0px; padding: 0px">cung cấp chim cho nh&agrave; h&agrave;ng qu&aacute;n ăn gi&aacute; rẻ giao h&agrave;ng t&acirc;̣n nơi</em></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">qu&iacute; b&agrave; con, anh chị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu tham quan mua b&aacute;n vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ&nbsp;<em style="margin: 0px; padding: 0px">nguyễn th&agrave;nh trung: 0978462182 hoặc phạm thị thương&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</em></strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px"><em style="margin: 0px; padding: 0px"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: inherit">địa chỉ : tăng long2- tam quan bắc &ndash; ho&agrave;i nhơn &ndash; b&igrave;nh định</span></em></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px">Cảm ơn c&aacute;c bạn đ&atilde; đọc tin . rất h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c<br /></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial,Tahoma,Verdana; font-size: 12px"><br /><img border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none" alt="Cần b&aacute;n bồ c&acirc;u ph&aacute;p giống b&igrave;nh định bồ c&acirc;u giống tam quan bắc ho&agrave;i nhơn b&igrave;nh định" title="Cần b&aacute;n bồ c&acirc;u ph&aacute;p giống b&igrave;nh định bồ c&acirc;u giống tam quan bắc ho&agrave;i nhơn b&igrave;nh định" src="http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/02/06/1147237/201302120821_1355644561_465370677_1_hinh_.jpg" />&nbsp;<br /><br /><img border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none" alt="Cần b&aacute;n bồ c&acirc;u ph&aacute;p giống b&igrave;nh định bồ c&acirc;u giống tam quan bắc ho&agrave;i nhơn b&igrave;nh định" title="Cần b&aacute;n bồ c&acirc;u ph&aacute;p giống b&igrave;nh định bồ c&acirc;u giống tam quan bắc ho&agrave;i nhơn b&igrave;nh định" src="http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/02/06/1147237/201302120832_untitled.jpg" />&nbsp;<br /><br /><img border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none" alt="Cần b&aacute;n bồ c&acirc;u ph&aacute;p giống b&igrave;nh định bồ c&acirc;u giống tam quan bắc ho&agrave;i nhơn b&igrave;nh định" title="Cần b&aacute;n bồ c&acirc;u ph&aacute;p giống b&igrave;nh định bồ c&acirc;u giống tam quan bắc ho&agrave;i nhơn b&igrave;nh định" src="http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/02/06/1147237/201302121154_untitled.jpg" /></p><br /> Link : <a style="color: #003399" href="http://agriviet.com/home/threads/134630-Can-ban-bo-cau-phap-giong-binh-dinh-bo-cau-phap-giong-binh-dinh#ixzz2Qb4E5M7h">http://agriviet.com/home/threads/134630-Can-ban-bo-cau-phap-giong-binh-dinh-bo-cau-phap-giong-binh-dinh#ixzz2Qb4E5M7h</a><br />

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyễn thành trung
   - Địa chỉ: Tam quan bắc – hoài nhơn – bình định
   - Điện thoại: 0978462182 - Fax:
   - email: haytinanh_2012@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...