• Can ban chim bo cau thit 80kcap

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 9/4/13

  1. duc pham Nhà nông nghiệp dư

   <p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">Trại bồ c&acirc;u tăng long 2</strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">Tam quan bắc &ndash; ho&agrave;i nhơn &ndash; b&igrave;nh định</p><ol style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">&nbsp;</span><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i li&ecirc;n kết c&aacute;c trại ở b&igrave;nh định n&ecirc;n c&oacute; nguồn cung dồi d&agrave;o gi&aacute; rẻ chim ra r&agrave;ng chất lượng cao trọng lượng từ 350-500g/con.bồ c&acirc;u ph&aacute;p v&agrave; ph&aacute;p lai</span></li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">chỉ nhận đơn h&agrave;ng lớn hơn 50 cặp/th&aacute;ng trở l&ecirc;n</span></li><li style="margin: 0px 0px 0px 20px; padding: 0px; list-style-type: none"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: inherit">gi&aacute; từ 80k/cặp đ&atilde; l&agrave;m thịt đ&oacute;ng g&oacute;i sẵn rất tiện lợi</span></li></ol><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">cảm ơn c&aacute;c bạn đ&atilde; đọc tin . h&acirc;n hạnh được hợp t&aacute;c . &nbsp;vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ : &nbsp;li&ecirc;n hệ&nbsp;<em style="margin: 0px; padding: 0px">nguyễn th&agrave;nh trung: 0978462182 hoặc phạm thị thương</em></strong></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;</p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><em style="margin: 0px; padding: 0px">chim giống 2 : th&aacute;ng tuổi 150 ng&agrave;n/cặp</em></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><em style="margin: 0px; padding: 0px">chim đang đẻ giống ph&aacute;p thuần : 400 ng&agrave;n/ cặp bắt cả ổ</em></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><em style="margin: 0px; padding: 0px">Với 11 m&oacute;n ăn thơm ngon bổ dưỡng v&agrave; một số b&agrave;i thuốc chữa bệnh từ chim bồ c&acirc;u</em></p><p style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px"><strong style="margin: 0px; padding: 0px">H&atilde;y c&ugrave;ng ch&uacute;ng t&ocirc;i chăm s&oacute;c sức khẻo cho gia đ&igrave;nh bạn.</strong></p><span style="font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;</span><br /><img title="Can ban chim bo cau thit 80kcap" alt="Can ban chim bo cau thit 80kcap" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px" src="http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/08/1147237/201304205134_1360126610_479576985_2_can_b.jpg" border="0" /><span style="font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px">&nbsp;</span><br /><br /><img title="Can ban chim bo cau thit 80kcap" alt="Can ban chim bo cau thit 80kcap" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: Arial, Tahoma, Verdana; font-size: 12px" src="http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/08/1147237/201304205155_1360126610_479576985_1_hinh_.jpg" border="0" />

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyễn thành trung
   - Địa chỉ: Tam quan bắc – hoài nhơn – bình định
   - Điện thoại: 0978462182 - Fax:
   - email: haytinanh_2012@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...