Bán Cần bán Đậu xanh Myanmar số lượng lớn!

#1
Cần bán Đậu xanh Việt nam và đậu tương Mỹ số lượng lớn

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp đậu xanh Việt nam, đậu tương Mỹ số lượng lớn, nguồn hàng ổn định, chất lượng và giá tốt. Cá nhân và công ty có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp:
Người liên hệ: Nguyễn Thanh Vân – 0904.273.253
Địa chỉ: BossFARM – Vietnam
P209, Sunrise Building 3A, Đô thị mới Sài Đồng, Long Biên, Hà nội


Trân trọng hợp tác!
 

Last edited:
#2
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp đậu xanh Myanmar số lượng lớn, nguồn hàng ổn định, giá tốt. Cá nhân và công ty có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp:
Người liên hệ: Nguyễn Thanh Vân – 0904.273.253
Địa chỉ: BossFARM – Vietnam
P209, Sunrise Building 3A, Đô thị mới Sài Đồng, Long Biên, Hà nội


Trân trọng hợp tác!
 
#3
Cần bán Đậu xanh Myanmar số lượng lớn!Công ty chúng tôi chuyên cung cấp đậu xanh Myanmar số lượng lớn, nguồn hàng ổn định, giá tốt. Cá nhân và công ty có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp:
Người liên hệ: Nguyễn Thanh Vân – 0904.273.253
Địa chỉ: BossFARM – Vietnam
P209, Sunrise Building 3A, Đô thị mới Sài Đồng, Long Biên, Hà nội


Trân trọng hợp tác!
 
#4
Cần bán Đậu xanh Myanmar, đậu tương Mỹ số lượng lớn!Công ty chúng tôi chuyên cung cấp đậu tương Mỹ đậu xanh Myanmar số lượng lớn, nguồn hàng ổn định, giá cạnh tranh Cá nhân và công ty có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp:
Người liên hệ: Nguyễn Thanh Vân – 0904.273.253
Địa chỉ: BossFARM – Vietnam
P209, Sunrise Building 3A, Đô thị mới Sài Đồng, Long Biên, Hà nội


Trân trọng hợp tác!
 
Last edited:
#5
Cần bán Đậu xanh Myanmar, đậu tương Mỹ số lượng lớn!Công ty chúng tôi chuyên cung cấp đậu tương Mỹ đậu xanh Myanmar số lượng lớn, nguồn hàng ổn định, giá cạnh tranh Cá nhân và công ty có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp:
Người liên hệ: Nguyễn Thanh Vân – 0904.273.253
Địa chỉ: BossFARM – Vietnam
P209, Sunrise Building 3A, Đô thị mới Sài Đồng, Long Biên, Hà nội


Trân trọng hợp tác
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH