• CẦN BÁN GẤP TRANG TRẠI ĐẤT VƯỜN ( ĐỂ MỞ RỘNG )

  Thảo luận trong 'Mua bán Đất nông nghiệp & Trang trại' , 1/9/11

  1. heorungminhphat Nhà nông nghiệp dư

   <strong><em>B&Aacute;N ĐẤT THỔ VƯỜN &amp; trang trại </em></strong><strong>&nbsp;<em><br /></em></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ========================================================<strong><br /></strong><strong>&nbsp;Địa chỉ: </strong>A12/22A1 Đường Bao X&oacute;m Hố<br />Ấp 1 - X&atilde; T&acirc;n Ki&ecirc;n - Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh - TP.HCM<br /><strong>TỔNG DIỆN T&Iacute;CH </strong><strong>2.168m</strong><strong><br /></strong><strong>C&Oacute; NH&Agrave; 5M X 12 M &nbsp;<br /></strong><strong>H&Agrave;NG R&Agrave;O XUNG QUANH <br /></strong><strong>&nbsp;C&Acirc;Y ĂN TR&Aacute;I &ndash; ĐIỆN , NƯỚC ĐẦY ĐỦ <br /></strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại : <strong>22 438 329 </strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fax&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; : <strong>38 415 219 .<br /></strong>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li&ecirc;n hệ&nbsp;&nbsp;&nbsp; : <strong>Anh Lễ : 090 3 926 912 &ndash; Anh B&igrave;nh : 090 7 471 999 .</strong> <br />Cần B&aacute;n Gấp Ph&aacute;t Triển trang trại Qui M&ocirc; Lớn &nbsp;: 2.600.000.000Đ ( Miễn trung gian )<br />Sổ Đỏ Ch&iacute;nh Chủ - Đất kh&ocirc;ng giải tỏa c&oacute; văn bản của Ph&ograve;ng T&agrave;i Nguy&ecirc;n M&ocirc;i Trường&nbsp; Huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh Chứng Nhận <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;-----------------------------------------------<br /><strong>DO NHU CẦU PH&Aacute;T TRIỂN MỞ RỘNG<br /></strong><strong> TRANG TRẠI HEO RỪNG MINH PH&Aacute;T<br /></strong><strong>SẼ CHUYỂN VỀ : ẤP 2 &ndash; XU&Acirc;N LỘC<br /></strong><strong>TỈNH ĐỒNG NAI<br /></strong><strong>QU&Yacute; KH&Aacute;CH C&Oacute; NHU CẦU MUA HEO GIỐNG V&Agrave; THỊT XIN VUI L&Ograve;NG LIỆN HỆ :<br /></strong><strong>Anh Lễ : 090 3 926 912 &ndash; Anh B&igrave;nh : 090 7 471 999</strong><br />

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thuận Lễ
   - Địa chỉ: A12/22A1 Ấp 1 - Xã Tân Kiên Huyện Bình Chánh
   - Điện thoại: 38 415 219 - Fax: 090 3 926 912
   - email: thaotri_ltd@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...