cấn bán gấp Vú sửa

  • Thread starter hoakieng_caimon
  • Ngày gửi
H

hoakieng_caimon

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: ấp vĩnh hưng 2 xã vĩnh thành huyện chợ lách tỉnh bến tre
- Tel, Fax: 01248266371
- email:
================================

hiện tôi có một cây vú sữa gốc hoành trên 2m rễ nỗi trên mặt đất , tàn kín và rộng có nhiều trái có thể chưng vào dịp tết nguyên đán tân mão 2011.cây vú sữa đã được sữa hoàn chình dạng cổ thụ rất thích hợp chưng ở nhà đặc biệt có nhiều trài giúp bạn có nhiều may mắn vào năm mới
 

H

hoakieng_caimon

Guest
#2
Hiện tại tôi có sở hữu một cây vú sữa cao khoảng trên 3m góc, trên 2m hoành.đã được uốn sữa hoàn chỉnh.với tràn rộng kín rễ nổi lên trên mặt đất đặc biệt hiên nay cay có rất nhiều trái thích hợp cho việc chưng trong nhà vào dịp têt nguyên đán tân mão 2011 sắp đến.do hiên nay tôi không có do công việc bận quá không có thời gian chăm sóc nũa.bạn nào có nhu cầu vui long lien hệ số điện thoại 01248266371 xin chân thành cảm ơn.
---------------
Hiện tại tôi có sở hữu một cây vú sữa cao khoảng trên 3m góc, trên 2m hoành.đã được uốn sữa hoàn chỉnh.với tràn rộng kín rễ nổi lên trên mặt đất đặc biệt hiên nay cay có rất nhiều trái thích hợp cho việc chưng trong nhà vào dịp têt nguyên đán tân mão 2011 sắp đến.do hiên nay tôi không có do công việc bận quá không có thời gian chăm sóc nũa.bạn nào có nhu cầu vui long lien hệ số điện thoại 01248266371 xin chân thành cảm ơn.
<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path>ffice:eek:ffice" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
</o:lock><v:shape id=_x0000_s1027 style="MARGIN-TOP: 60.75pt; Z-INDEX: 1; MARGIN-LEFT: 0px; WIDTH: 215.8pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 3in; mso-position-horizontal: center; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: text" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="12012011817" src="file:///D:\DOCUME~1\Banana\LOCALS~1\Temp\msohtml1\02\clip_image001.jpg"></v:imagedata>ffice:word" /><?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com
</w:wrap></v:shape> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock><v:shape id=_x0000_s1027 style="MARGIN-TOP: 60.75pt; Z-INDEX: 1; MARGIN-LEFT: 0px; WIDTH: 215.8pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 3in; mso-position-horizontal: center; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: text" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="12012011817" src="file:///D:\DOCUME~1\Banana\LOCALS~1\Temp\msohtml1\02\clip_image001.jpg"></v:imagedata><w:wrap type="square"></w:wrap></v:shape> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock><v:shape id=_x0000_s1028 style="MARGIN-TOP: 0px; Z-INDEX: 1; MARGIN-LEFT: 0px; WIDTH: 215.8pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 3in; mso-position-horizontal: center; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical: absolute; mso-position-vertical-relative: text" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:title="12012011817" src="file:///D:\DOCUME~1\Banana\LOCALS~1\Temp\msohtml1\04\clip_image001.jpg"></v:imagedata><w:wrap type="square"></w:wrap></v:shape>
 
Last edited by a moderator:

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH