CẦN BÁN HẠT GIỐNG CÂY KÈ BẠC-HẠT TO, CHẤT LƯỢNG CAO,GIÁ CHỈ 5000Đ/HẠT!

lethanhan

Nhà nông chuyên nghiệp
#1
<span style="font-weight: bold"><font size="2">Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n phấn phối hạt giống v&agrave; c&acirc;y con C&acirc;y K&egrave; bạc chất lượng cao, gi&aacute; cả cạnh tranh.<br />Hiện tại , vườn nh&agrave; c&acirc;y c&oacute; 8 c&acirc;y K&egrave; Bạc được 10 năm tuổi, chất lượng tr&aacute;i rất tốt, k&iacute;ch thước 4-6 cm đều nhau, v&ograve;ng bụng khoảng 10-12cm, tr&aacute;i ch&iacute;n tự nhi&ecirc;n, gi&agrave; rụng mới nhặt v&agrave;o nh&agrave; n&ecirc;n tỷ lệ nảy mầm &gt;90% ( ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hướng dẫn c&aacute;ch ươm c&acirc;y v&agrave; tặng k&egrave;m thuốc k&iacute;ch th&iacute;ch ươm mầm khi mua)<br />Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận ph&acirc;n phối ở nhiều tỉnh l&acirc;n cận : Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Tr&agrave; Vinh, Đồng Th&aacute;p, Đồng Nai, B&igrave;nh Dương, Vũng T&agrave;u.... v&agrave; gửi h&agrave;ng đi c&aacute;c tỉnh ph&iacute;a Bắc.<br /><br />Xin li&ecirc;n hệ anh An ĐT : 0918.279.118</font><br /></span>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Thành Ân
- Địa chỉ: 157/38 Mai Xuân Thưởng, Q6, HCM
- Điện thoại: 0918279118 - Fax:
- email: lethanhan1001@yahoo.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH