• cần bán hơặc cho thuê 8ha đất làm trang trại !

  Thảo luận trong 'Mua bán Đất nông nghiệp & Trang trại' , 13/4/11

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: nguyễn tiến đức
   - Địa chỉ: số nhà 18- ngó cầu bươu- thanh trì- hà nội
   - Tel, Fax: ::: FaX
   - email: delpotro_duc@yahoo.com.vn
   ================================

   <p>k&iacute;nh thưa c&aacute;c cụ c&aacute;c &ocirc;ng c&aacute;c b&agrave; ! hiện nay em vừa thu&ecirc; đuợc của nh&agrave; nuớc 8ha đất ph&ugrave; sa m&agrave;u mỡ, mặt s&ocirc;ng kinh thầy huyện kinh m&ocirc;n, tỉnh hải duơng.</p><p>em kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian để l&agrave;m n&ecirc;n em muốn b&aacute;n hoặc cho thu&ecirc; lại. em đ&atilde; san mặt bằng, &ocirc; t&ocirc; đi lại thoải m&aacute;i, c&oacute; nh&agrave; đầy đủ v&agrave; đang trồng c&agrave; rốt. n&oacute;i t&uacute;m lại l&agrave; đất tuyệt đẹp !</p><p>8ha trong đ&oacute; c&oacute; 3ha thu&ecirc; 30 năm&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; hết đời rồi c&ograve;n g&igrave;! c&ograve;n lại em đang l&agrave;m thủ tục để &ocirc;m trọn lu&ocirc;n. </p><p>em ra gi&aacute; 4tỷ2. v&igrave; mỗi năm trồng c&agrave; rốt em đ&atilde; đ&uacute;t t&uacute;i&gt;&gt;&gt;&gt;4trăm r&ugrave;i.</p><p>giờ em cần phải lấy vợ em kh&ocirc;ng muốn tu nữa n&ecirc;n b&aacute;n.</p><p>li&ecirc;n hệ với em : nguyễn tiến đức: 0982069010</p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...