Cần bán hoặc cho thuê 99 năm 21 hecta đất trồng cao su

#1
<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; 21 hecta đất sạch trồng cao su muốn b&aacute;n hoặc cho thu&ecirc; d&agrave;i hạn 99 năm với gi&aacute; 120 tri&ecirc;ụ đồng một hecta. &nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Hiện tại ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; c&ocirc;ng ty Đ&agrave;i Loan muốn k&yacute; hợp đồng thu mua bao ti&ecirc;u chuối để xuất khẩu gi&aacute; tối thiểu l&agrave; 5000đ/kg tại vườn. Nếu c&aacute;c bạn &nbsp;c&oacute; kinh nghiệm trong việc trồng chuối xuất khẩu th&igrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; thể hợp t&aacute;c trồng chuối tr&ecirc;n diện t&iacute;ch 21 hecta n&agrave;y. C&ocirc;ng ty Đ&agrave;i Loan đang trồng 50hecta chuối c&aacute;ch đất ch&uacute;ng t&ocirc;i khoảng 5km. Hợp t&aacute;c ăn chia lợi nhuận 7/3. C&aacute;c bạn bỏ c&ocirc;ng sức trồng th&igrave; hưởng 7, ch&uacute;ng t&ocirc;i cung cấp đất v&agrave; giấy ph&eacute;p kinh doanh hưởng 3.</p><p>&nbsp;Diện t&iacute;ch đất nằm gần đường quốc lộ 74, c&oacute; điện nước đầy đủ, rất tiện việc trồng chuối hoặc c&aacute;c mặt h&agrave;ng n&ocirc;ng sản kh&aacute;c như ng&ocirc;, sắn, ti&ecirc;u, đậu v.v.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Đất nằm tại huyện Snuol, tỉnh Kratie, Campuchia c&aacute;ch cửa khẩu Hoa Lư thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh B&igrave;nh Phước 7 km. Ai co nhu cầu hợp t&aacute;c hoặc mua đứt b&aacute;n đoạn th&igrave; xin li&ecirc;n hệ Mr. Hải: 855974664571 hoặc email: uniglobe00@gmail.com</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Hải
- Địa chỉ: km263, QL 74, Thị Trấn Snuol, Campuchia
- Điện thoại: 855974664571 - Fax: 01642702090
- email: uniglobe00@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH