• Cần bán mực trứng đặc sản Phan Thiết uy tín chất lượng

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 26/10/12

  1. ngocnghia570 Guest

   <p class="MsoNormal"><br /></p><p class="MsoNormal">Xin ch&agrave;o c&aacute;c Bạn !<br /> <br /> Cảm ơn c&aacute;c Bạn đ&atilde; quan t&acirc;m đến sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i:<br /> <br /> Hiện giờ mực trứng l&agrave; một m&oacute;n ăn phổ biến tại TP.HCM v&agrave; đang được c&aacute;c nh&agrave; h&agrave;ng kh&aacute;ch sạn, qu&aacute;n nhậu v&agrave; c&aacute;c chị em nội trợ quan t&acirc;m hưởng ứng. <br /> <br /> Mực trứng chế biến th&agrave;nh rất nhiều m&oacute;n để c&aacute;c chị em cải thiện m&oacute;n ăn như : Hấp, kho, chi&ecirc;n, r&aacute;n.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;<br /> Để đ&aacute;p ứng nhu cầu cho qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng đại l&yacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; một đội ngũ nh&acirc;n vi&ecirc;n chuy&ecirc;n đi đưa h&agrave;ng phục vụ cho nhu cầu Nh&agrave; H&agrave;ng &ndash; Qu&aacute;n Nhậu v&agrave; nhu cầu C&aacute; Nh&acirc;n Gia Đ&igrave;nh.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">(Chị em c&oacute; nhu cầu lấy lẻ nếu lấy từ 3-5kg trở l&ecirc;n th&igrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ giao miễn ph&iacute; tận nh&agrave;)</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">Qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu lấy với số lượng lớn h&atilde;y li&ecirc;n hệ để được tư vấn mua h&agrave;ng để được nhận gi&aacute; ưu đ&atilde;i.</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;<br /> Ch&uacute;ng t&ocirc;i đảm bảo nguồn h&agrave;ng ổn định cho qu&yacute; kh&aacute;ch</p> <p class="MsoNormal"><br /> Hiện tại thị trường mực trứng của đại l&yacute; l&agrave; loại A 9-12up, loại B, 12up, loại nhỏ, mục l&aacute; 1 nắng&hellip;.c&aacute;c loại c&aacute; biển. <br /> <br /> QU&Yacute; KH&Aacute;CH C&Oacute; NHU CẦU H&Atilde;Y LI&Ecirc;N HỆ NGAY :<br /> <br /> Mr: NGHĨA : 0902.19.59.79 &ndash; 0927.27.15.15<br /> <br /> Địa chỉ : 66 L&ocirc; L &ndash; Cư X&aacute; Ph&uacute; L&acirc;m D &ndash; P10 - Q6<br /> <br /> CẢM ƠN QU&Yacute; KH&Aacute;CH H&Agrave;NG MONG ĐƯỢC L&Agrave;M ĐỊA CHỈ TIN CẬY CỦA QU&Yacute; KH&Aacute;CH</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p> <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Ngọc Nghĩa
   - Địa chỉ: 66L Cư Xá Phú Lâm D - P10 - Q6
   - Điện thoại: 0902195979 - Fax: 0927271515
   - email: ngocnghia570@yahoo.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...