Cần bán nguyên vườn VẠN NIÊN TÙNG

#1
<font size="4">M&igrave;nh cần b&aacute;n nguy&ecirc;n vườn Vạn Ni&ecirc;n T&ugrave;ng, chi tiết như sau:<br /><br /> - Số lượng: 64 c&acirc;y, trong đ&oacute;:<br /><br /> + Ho&agrave;nh gốc: từ 45cm đến 50 cm: 16 c&acirc;y;<br /><br /> + Ho&agrave;nh gốc: từ 51cm đến 60 cm: 29 c&acirc;y;<br /><br /> + Ho&agrave;nh gốc: từ 61 cm đến 70 cm: 19 c&acirc;y<br /><br /> -Đặc điểm: <br /><br /> <br /><br /> + Đ&atilde; tạo h&igrave;nh tứ diện,</font> <font size="4"><br /><br /> + Trồng tr&ecirc;n đất nh&agrave; tr&ecirc;n 20 năm,<br /><br /> + B&aacute;n nguy&ecirc;n vườn<br /><br /> - Gi&aacute; b&aacute;n: 2 tỷ VNĐ.<br /><br /> - Địa điểm vườn: Huyện Lai Vung tỉnh Đồng Th&aacute;p ( C&aacute;ch ph&agrave; Cao L&atilde;nh 3km, c&aacute;ch Quốc lộ 80 300m, thuận tiện vận chuyển).<br /><br /> - Li&ecirc;n hệ:<br /><br /> + 0932752393 - Mr T&acirc;m<br /><br /> + Email: <a href="mailto:tamlongan78@yahoo.com.vn">tamlongan78@yahoo.com.vn</a><br /><br /> Bạn quan t&acirc;m, h&atilde;y cho m&igrave;nh địa chỉ mail, m&igrave;nh sẽ gởi h&igrave;nh của c&aacute;c em n&oacute; nh&eacute;!</font>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Tâm
- Địa chỉ: Huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp
- Điện thoại: 0969807525- 0932752393 - Fax:
- email: tamlongan78@yahoo.com.vn
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH