• Cấn bán nhà vườn diện tích 7.575m2 tại thôn Tân Xương, xã Suối Cát, huyện Câm Lâm, tỉnh Khánh Hòa

  Thảo luận trong 'Mua bán Đất nông nghiệp & Trang trại' , 6/12/10

  1. tuanttkv2000 Nhà nông nghiệp dư

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Minh Tuấn
   - Địa chỉ: Số 05 Hương Điền, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
   - Tel, Fax: 0583875510 ::: FaX 0583875510
   - email: tuanttkv2000@yahoo.com
   ================================

   <font face="Times New Roman">Cấn b&aacute;n nh&agrave; vườn diện t&iacute;ch 7.575m<sup>2 </sup>&nbsp;tại th&ocirc;n T&acirc;n Xương, x&atilde; Suối C&aacute;t, huyện C&acirc;m L&acirc;m, tỉnh Kh&aacute;nh H&ograve;a. Gi&aacute; 2 tỷ bao giấy tờ c&oacute; thương lượng.<br /></font><font face="Times New Roman">M&ocirc; tả:<br /></font><font face="Times New Roman">Khu đất bao gồm 200m<sup>2&nbsp; </sup>đất thổ cư, c&ograve;n lại đất n&ocirc;ng nghiệp, nằm trong khu d&acirc;n cư hiện hữu. Tr&ecirc;n đất c&oacute; nh&agrave; ở, điện nước đầy đủ, h&agrave;ng r&agrave;o x&acirc;y tường cao 2m d&agrave;i khoảng 200m tr&ecirc;n trụ r&agrave;o c&oacute; hệ thống điện bảo vệ, phần c&ograve;n lại x&acirc;y m&oacute;ng đ&aacute; r&agrave;o lưới B40. Hiện nay tr&ecirc;n đất đ&atilde; trồng khoảng 4000 dừa dứa Th&aacute;i Lan c&oacute; khoảng 50 c&acirc;y đang thu hoạch tốt. Đặc biệc tr&ecirc;n khu đất c&oacute; hệ thống mương thủy lợi nh&agrave; nước đầu tư nước chảy quanh năm. Tr&ecirc;n khu đất c&ograve;n c&oacute; ao c&aacute; khoảng 500m<sup>2</sup> v&agrave; hệ thống ch&ograve;i canh cao bao qu&aacute;t to&agrave;n cảnh khu đất. N&oacute;i chung khu đất đ&atilde; đấu tư hạ tầng cơ bản đầy đủ cho khu nh&agrave; vườn nghĩ dưỡng cao cấp. Về khoảng c&aacute;ch, c&aacute;ch trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Nha Trang khoảng 20km đường nhựa v&agrave;o tận cổng. Ai c&oacute; nhu cầu nh&agrave; vườn nghĩ dưỡng, kết hợp m&ocirc; h&igrave;nh du lịch sinh th&aacute;i th&igrave; li&ecirc;n hệ : T&acirc;m&nbsp; số điện thoại 0982331007 &ndash; 0583875510. Xin cảm ơn qu&yacute; vị đ&atilde; quan t&acirc;m đến d&ograve;ng tin n&agrave;y. <br /></font>
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...