Cấn bán nhà vườn diện tích 7.575m2 tại thôn Tân Xương, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

  • Thread starter Nguyá»…n Minh Tuấn
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Minh Tuấn

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Minh Tuấn
- Địa chỉ: Số 05 Hương Điền, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
- Tel, Fax: 0982331007 ::: FaX 0583875510 ::: FaX
- email: tuanttkv2000@yahoo.com
================================

<div class="\&quot;smallfont\&quot;"><img title="\&quot;Default\&quot;" class="\&quot;inlineimg\&quot;" alt="\&quot;Default\&quot;" src="http://agriviet.com/%22http://agriviet.com/images/icons/icon1.gif/%22" border="\&quot;0\&quot;" /> </div><hr size="\&quot;1\&quot;" /><!-- / icon and title --><!-- message --><!--AGRIVIET MTG GOOGLE ADS ADSENSE CODE HERE <span style=\"margin: 5px; float: right; width: 336px; height: 280px;\"> </span> AGRIVIET MTG GOOGLE ADS ADSENSE CODE HERE--><!-- message --><div id="\&quot;post_message_131942\&quot;"><br /><br /><font face="\&quot;Times" size="\&quot;3\&quot;">M&ocirc; tả:<br /></font><font size="\&quot;3\&quot;"><font face="\&quot;Times">Khu đất bao gồm 200m<sup><font size="\&quot;2\&quot;">2&nbsp; </font></sup>đất thổ cư, c&ograve;n lại đất n&ocirc;ng nghiệp, nằm trong khu d&acirc;n cư hiện hữu. Tr&ecirc;n đất c&oacute; nh&agrave; ở, điện nước đầy đủ, h&agrave;ng r&agrave;o x&acirc;y tường cao 2m d&agrave;i khoảng 200m tr&ecirc;n trụ r&agrave;o c&oacute; hệ thống điện bảo vệ, phần c&ograve;n lại x&acirc;y m&oacute;ng đ&aacute; r&agrave;o lưới B40. Hiện nay tr&ecirc;n đất đ&atilde; trồng khoảng 500 dừa dứa Th&aacute;i Lan c&oacute; khoảng 50 c&acirc;y đang thu hoạch tốt. Đặc biệc tr&ecirc;n khu đất c&oacute; hệ thống mương thủy lợi nh&agrave; nước đầu tư nước chảy quanh năm. Tr&ecirc;n khu đất c&ograve;n c&oacute; ao c&aacute; khoảng 500m<sup><font size="\&quot;2\&quot;">2</font></sup> v&agrave; hệ thống ch&ograve;i canh cao bao qu&aacute;t to&agrave;n cảnh khu đất. N&oacute;i chung khu đất đ&atilde; đấu tư hạ tầng cơ bản đầy đủ cho khu nh&agrave; vườn nghĩ dưỡng cao cấp. Về khoảng c&aacute;ch, c&aacute;ch trung t&acirc;m th&agrave;nh phố Nha Trang khoảng 20km đường nhựa v&agrave;o tận cổng. Ai c&oacute; nhu cầu nh&agrave; vườn nghĩ dưỡng, kết hợp m&ocirc; h&igrave;nh du lịch sinh th&aacute;i th&igrave; li&ecirc;n hệ : Tuấn&nbsp; số điện thoại 0982331007 &ndash; 0583875510. Xin cảm ơn qu&yacute; vị đ&atilde; quan t&acirc;m đến d&ograve;ng tin n&agrave;y. <br /></font><br /></font><br /><br /><br /></div>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH