Cần Bán Nhà Vườn Tại Củ Chi-Giá Rẻ

#1
<p><font size="4">t&ocirc;i rất th&iacute;ch vườn,nhưng v&igrave; cần ti&ecirc;n n&ecirc;n b&aacute;n lại khu vườn đ&atilde; lập được 5 năm.</font></p><p><font size="4">dt:4250.m2- đất thổ vườn</font></p><p><font size="4">địa chỉ: 65 đường 572 ấp đồn,x&atilde; trung lập hạ,huyện củ chi,tp.hcm</font></p><p><font size="4">gần ng&atilde; tư đ&egrave;n xanh đ&egrave;n đỏ ấp x&oacute;m mới-c&aacute;ch ph&ograve;ng c&ocirc;ng chứng an đ&ocirc;ng khoảng 700m.</font></p><p><font size="4">khu vực hướng c&oacute; ph&aacute;t triển rất tốt.</font></p><p><font size="4">vườn trồng được 5 năm với nhiều loại c&acirc;y ăn tr&aacute;i(to&agrave;n bộ giống mua ở bến tre) xung quanh ph&iacute;a sau vườn trồng dừa dứa v&agrave; 1.000 c&acirc;y mai v&agrave;ng,ph&iacute;a trước c&oacute; nh&agrave; cấp 4 v&agrave; trồng 100 c&acirc;y xanh.</font></p><p><font size="4">vườn rất tho&aacute;ng m&aacute;t,c&acirc;y ăn tr&aacute;i đ&atilde; cho thu hoạch.</font></p><p><font size="4">ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ:0903951980 để biết cụ thể hơn</font></p><font size="4">xin c&aacute;m ơn! </font><br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trương văn Viên
- Địa chỉ: Trung lập Hạ Củ Chi,Tp.HCM
- Điện thoại: 0903951980 - Fax:
- email: vienland@gmail.com
 


Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH