• cần bán nhím kiểng

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 16/12/12

  1. hey_quan Nhà nông nghiệp dư

   <span style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px">T&igrave;nh h&igrave;nh l&agrave; e cần thanh l&yacute; hết b&agrave;y nh&iacute;m kiểng nu&ocirc;i đc v&agrave;i th&aacute;ng rồi. Gồm 1 cặp trắng, 1 cặp s&ocirc;cla đậm 6 th&aacute;ng tuổi, 1 c&aacute;i tr&agrave; sữa hơn 4 th&aacute;ng, 1 đực v&agrave;ng 4 th&aacute;ng. Tất cả đều chưa sinh sản lần n&agrave;o. nh&iacute;m khỏe mạnh ko bệnh tật g&igrave; do kẹt tiền n&ecirc;n b&aacute;n hết. bảo đảm nh&iacute;m ko tr&ugrave;ng huyết v&igrave; l&uacute;c trc e mua ở 3 chỗ kh&aacute;c nhau. Nay e muốn b&aacute;n cho ace n&agrave;o muốn mua với gi&aacute;&nbsp;</span><br /><span style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px">Nh&iacute;m trắng 350k cặp</span><br /><span style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px">s&ocirc;cla đậm 350k cặp</span><br /><span style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px">tr&agrave; sữa c&aacute;i 160K</span><br /><span style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px">v&agrave;ng đực 160k</span><br /><span style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px">Tại chưa c&oacute; m&aacute;y chụp e xin ph&eacute;p đc up h&igrave;nh sau. Đặc biệt ace n&agrave;o mua hết tặng k&egrave;m gồm 7 b&igrave;nh nước, 1 bao m&ugrave;n cưu 6kg.&nbsp;</span><br /><span style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px">Ace n&agrave;o n&agrave;o mua lh 0902970814 19t . nh&agrave; ở gần chợ b&agrave; điểm( h&oacute;c m&ocirc;n)</span><br /><span style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px">C&aacute;m ơn mọi ng đ&atilde; xem tin</span><span style="font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px"><br /></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Minh Quân
   - Địa chỉ: 78/2c tây lân, bà điểm, hóc môn
   - Điện thoại: 0902970814 - Fax:
   - email: njckanhonljne_hojajkungbjk@yahoo.com.vn
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...