• Can ban ot chi thien so luong lon

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 2/1/13

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. <p>&nbsp;</p><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt">T</span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: VI">&ocirc;i cần b&aacute;n ớt chỉ thi&ecirc;n</span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt"> số lượng lớn c&oacute; thể xuất khẩu đi thị trường H&agrave;n Quốc, Mỹ,...</span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: VI"> khả năn</span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt">g</span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: VI"> cung c</span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt">ấ</span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: VI">p thường xuy&ecirc;n, l&acirc;u d&agrave;i. </span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt">C</span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: VI">&aacute;c bạn c&oacute; nhu cầu mua li&ecirc;n hệ qua số điện thoại&nbsp;0</span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt">989.606.626</span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: VI"> hoặc qua mail</span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt">:</span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: VI">&nbsp;</span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt">t</span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: VI">ongthevinhnb@gmail.com. </span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt">X</span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: VI">in ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!<br /><br /><strong><u>TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:</u></strong><br /><br /><strong>- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n:</strong> </span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt">t</span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: VI">ongthevinh<br /><strong>- Địa chỉ: </strong></span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-weight: bold">H</span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: VI">&agrave; nội<br /><strong>- Điện thoại: </strong></span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt">0989.606.626</span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: VI"><br /><strong>- email: </strong></span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt">t</span><span style="font-family: Arial; color: black; font-size: 10.5pt; mso-ansi-language: VI">ongthevinhnb@gmail.com<p>&nbsp;</p></span>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Tong The Vinh
   - Địa chỉ: Ha Noi
   - Điện thoại: 0989.606.626 - Fax:
   - email: tongthevinhnb@gmail.com
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...