• CẦN BÁN ROT CÁI

  Thảo luận trong 'MuaBán Đá cảnh - cây khô Mỹ thuật' , 9/5/12

  1. nguyenchithong01 Nhà nông nghiệp dư

   <address><font color="#0000ff" size="4">Hiện tại em c&oacute; con rot c&aacute;i đẻ được&nbsp;1 lứa &ograve;i ch&oacute; em l&agrave; ch&oacute; nhập </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">hiện tại n&oacute; được 40 kg n&oacute; rất kh&ocirc;n giữ nh&agrave; ok lun </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">đặt biệt nếu mua để sinh sản th&igrave; khỏi n&oacute;i </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">do em mơi nhập về th&ecirc;m mấy con nữa n&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; chuồn nu&ocirc;i </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">nếu anh chị em n&agrave;o mua em để gi&aacute; fic cho </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">gi&aacute; cho em n&oacute; ra đi l&agrave; 12tr ( mười hai triệu đồng)</font></address><address><font color="#0000ff" size="4">mọi chi tiết xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">A.TH&Ocirc;NG 01269673952 - 01694076790 </font></address><address><font color="#0000ff" size="4">yahoo: </font><a href="mailto:chi_thong@yahoo.com"><font color="#0000ff" size="4">chi_thong@yahoo.com</font></a></address><address><font color="#0000ff" size="4">Email: </font><a href="mailto:nguyenchithong01@gmail.com"><font color="#0000ff" size="4">nguyenchithong01@gmail.com</font></a></address><address><font color="#0000ff" size="4">H&Acirc;N HẠNH ĐƯỢC Đ&Oacute;N TIẾP ANH CHỊ hjhjhjhjj</font> </address>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn chí thông
   - Địa chỉ: THÁP MƯỜI ĐỒNG THÁP
   - Điện thoại: 01269673952 - Fax: 01694076790
   - email: nguyenchithong01@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...