• Cần Bán

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Thủy Sản' , 25/1/13

  1. <p align="left"><strong>C&Ocirc;NG TY CH&Uacute;NG T&Ocirc;I HIỆN ĐANG PH&Acirc;N PHỐI C&Aacute;C SẢN PHẨM:</strong></p><p align="left"><strong>SAPONIN : 20% MIN&nbsp;DẠNG BAO 50KG</strong></p><p align="left"><strong>BỘT C&Aacute;: 50% 55% 60% DẠNG BAO 50KG</strong></p><p align="left"><strong>BỘT THỊT: 50% 55% 06% DẠNG BAO 50KG</strong></p><p align="left"><strong>GI&Aacute; B&Aacute;N: CỰC CẠNH TRANH V&Agrave; ƯU Đ&Atilde;I VỚI C&Aacute;C C&Ocirc;NG TY THƯƠNG MẠI GI&Aacute; SẼ ƯU Đ&Atilde;I HON VỚI KH&Aacute;CH H&Agrave;NG MUA V&Oacute;I SỐ LUỌNG LỚN.QU&Yacute; KH&Aacute;CH C&Oacute; NHU CẦU VỀ C&Aacute;C MẶT H&Agrave;NG TR&Ecirc;N XIN VUI LONG LI&Ecirc;N HỆ.</strong></p><p align="left"><strong>HO&Agrave;NG THANH HUY: NH&Acirc;N VI&Ecirc;N B&Aacute;N H&Agrave;NG.</strong></p><p align="left"><strong>0905 977754&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0915 353201</strong></p><p align="left"><strong>EMAIL: </strong><a href="mailto:huy.catico@gmail.com"><strong>huy.catico@gmail.com</strong></a><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; SKYPE: huy.catico</strong></p><p align="left"><strong>RẤT MONG SỰ HỢP T&Aacute;C KINH DOANH CỦA QU&Yacute; KH&Aacute;CH.</strong></p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Hoàng Thanh Huy
   - Địa chỉ: NHA TRANG KHÁNH HÒA
   - Điện thoại: 0905 977754 - Fax: 0915 353201
   - email: huy.catico@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...