• Cần các sản phẩm để trưng bày tại Triển lãm các sản phẩm KHCN phục vụ sản xuất NN

  Thảo luận trong 'Muabán Máy móc, dụng cụ, cơ khí nông nghiệp' , 27/9/10

  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận
  1. THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Quang Hải
   - Địa chỉ: 6/105 Yên Hoà, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
   - Tel, Fax: 0919408998 ::: FaX
   - email: trienlamnongnghiep@gmail.com
   ================================

   <p>Xin k&iacute;nh ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của gia đ&igrave;nh Agrivet.com</p><p>Em hiện nay đang cần nhiều sản phẩm m&aacute;y m&oacute;c cơ kh&iacute;, c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ chế biến, thu hoạch v&agrave; sau thu hoạch, c&ocirc;ng nghệ bảo quản, phục vụ sản xuất n&ocirc;ng nghiệp.</p><p>&nbsp;</p><p>Mục đ&iacute;ch: Để trưng b&agrave;y tại Khu Triển l&atilde;m c&aacute;c sản phẩm KHCN ti&ecirc;u biểu phục vụ sản xuất n&ocirc;ng nghiệp trong khu&ocirc;n khổ Hội chợ NN quốc tế Agroviet 2010 tại Khu Triển l&atilde;m NN, số 2 Ho&agrave;ng Quốc Việt, H&agrave; Nội.</p><p>Thuận lợi: C&aacute;c sản phẩm tham gia sẽ được miễn ph&iacute; mặt bằng, được trang tr&iacute; tổng thể gian h&agrave;ng, được h&agrave;ng trăm doanh nghiệp đến thăm quan v&agrave; giao dịch mua b&aacute;n, được h&agrave;ng chục ngh&igrave;n b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh phố trong cả nước đến thăm quan.&nbsp; </p><p>Chi tiết xin li&ecirc;n hệ: Nguyễn Quang Hải&nbsp;</p><p>ĐT: 0919 408998 / 0915 684368 <br /></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
    
   Đang tải...
  Trạng thái chủ đề:
  Không còn mở để tiếp tục thảo luận

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...