Cần cung cấp thỏ thịt, thỏ giống chất lượng cao

  • Thread starter luantista
  • Ngày gửi
L

luantista

Guest
#1
<div>Trang trại ch&uacute;ng t&ocirc;i xin gửi đến qu&yacute; anh chị lời ch&uacute;c sức khỏe!</div><div> &nbsp;Ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n cung cấp thỏ giống, thỏ thịt cho c&aacute;c hộ chăn nu&ocirc;i v&agrave; nh&agrave; h&agrave;ng, khu vực cung cấp thỏ bao gồm c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh từ TpHCM đến Đ&agrave; Lạt, nay để ph&aacute;t triển mạnh mẽ hơn nữa mặc kh&aacute;c tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho b&agrave; con chăn nu&ocirc;i, ch&uacute;ng t&ocirc;i rất mong nhận được sự hỗ trợ từ c&aacute;c đơn vị c&aacute; thể v&agrave; tập thể. Gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp, tư vấn v&agrave; cung cấp tất cả c&aacute;c loại vắccin, thuốc ph&ograve;ng v&agrave; chống c&aacute;c loại bệnh từ thỏ. Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin đảm bảo về số lượng lẫn chất lượng thỏ nhằm đảm bảo sự h&agrave;i l&ograve;ng của kh&aacute;ch h&agrave;ng một c&aacute;ch tốt nhất..</div><div>Tr&acirc;n trọng cảm ơn!</div><div>&nbsp;Mọi th&ocirc;ng tin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;</div><div>&nbsp;&Ocirc;ng Minh Lu&acirc;n - 091. 7777 074</div><div>&nbsp;</div><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Lê Tấn Minh Luân
- Địa chỉ: 173H Đặng Văn Ngữ P14 Phú Nhuận Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 0917777074 - Fax:
- email: minhluan.xttm@gmail.com
 

#2
Chào anh, anh có thu mua thỏ thịt không? tôi có nguồn cung ổn định đang cần đầu ra ổn định, thân chào
 

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH