• Cân điện tử

  Thảo luận trong 'MuaBán: ngành Chăn Nuôi' , 6/8/10

  1. thanvanbac86 Guest

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Thân Văn Bắc
   - Địa chỉ: 4/12 Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp, TPHCM
   - Tel, Fax: 0986655594 ::: FaX 0862570529 ::: FaX
   - email: mattest@gmail.com
   ================================

   <strong><font size="\&quot;3\&quot;">C&Acirc;N ĐIỆN TỬ<br /></font></strong><strong><font size="\&quot;3\&quot;">H&atilde;ng sản xuất: Auxilab - T&acirc;y ban Nha<br /></font></strong><strong><font size="\&quot;3\&quot;">Thương Hiệu: Nahita<br /></font></strong><font face="\&quot;VNI-Times\&quot;" size="\&quot;3\&quot;">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="\&quot;3\&quot;">Khả năng c&acirc;n tối đa: 500g<br /></font><font face="\&quot;VNI-Times\&quot;" size="\&quot;3\&quot;">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="\&quot;3\&quot;">Độ ph&acirc;n giải: 0.01g<br /></font><font face="\&quot;VNI-Times\&quot;" size="\&quot;3\&quot;">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="\&quot;3\&quot;">Mặt c&acirc;n bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ k&iacute;ch thước: đường k&iacute;nh 110mm<br /></font><font face="\&quot;VNI-Times\&quot;" size="\&quot;3\&quot;">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="\&quot;3\&quot;">Hiển thị số gi&aacute; trị c&acirc;n, chức năng c&acirc;n theo g, pound, oz, ozt, carat<br /></font><p class="\&quot;MsoNormal\&quot;"><font face="\&quot;VNI-Times\&quot;" size="\&quot;3\&quot;">-</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="\&quot;3\&quot;">Nguồn điện: Adapter 220V/9V</font></p><font size="\&quot;3\&quot;"><p><strong>C&ocirc;ng ty TNHH TM KHKT L&acirc;m Việt chuy&ecirc;n cung cấp dụng cụ, thiết bị ph&ograve;ng th&iacute; nghiệm.&nbsp; Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin cảm ơn sự quan t&acirc;m v&agrave; hợp t&aacute;c của qu&yacute; kh&aacute;ch!</strong></p><strong>Xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ ch&uacute;ng t&ocirc;i:</strong><br /><strong>MR: Th&acirc;n Văn Bắc <br /></strong><strong>ĐT: 0986655594</strong><strong><br /></strong><strong>FAX: 08.62570529</strong><br /><strong>EMAIL: <a href="http://agriviet.com/%22mailto:Mattest@lamviet.com/%22">Mattest@lamviet.com</a><br /></strong><br /></font>&nbsp;
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...