• cần đối tác làm đại lý cho Cty VINAXA - thủy canh rau sạch

  Thảo luận trong 'MuaBán: Ngành Trồng trọt' , 14/2/12

  1. hoangdamlan2011 Nhà nông nghiệp dư

   <div>M&igrave;nh l&agrave; Ho&agrave;ng Lan hiện l&agrave; NVKD của Cty VINAXA (trước đ&acirc;y l&agrave; Cty Đ&ocirc; Thị Xanh), hiện nay với nhu cầu an to&agrave;n thực phẩm cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, cty ch&uacute;ng t&ocirc;i cung ứng ra thị trường sản phẩm VINA-01 nhằm đ&aacute;p ứng nhu cầu trồng rau sạch bằng phương ph&aacute;p thủy canh của người d&acirc;n, để mở rộng v&agrave; quảng b&aacute; sản phẩm đến tay b&agrave; con n&ocirc;ng d&acirc;n, Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu: cần đối t&aacute;c l&agrave;m đại l&yacute; cho Cty VINAXA, với c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i đặc biệt, đảm bảo hai b&ecirc;n hợp t&aacute;c c&ugrave;ng ph&aacute;t triển. ai c&oacute; nhu cầu l&agrave;m đại l&yacute; thi li&ecirc;n hệ cho m&igrave;nh nha.</div><div>Lan sẽ hẹn gặp v&agrave; trao đổi cụ thể hơn khi c&aacute;c bạn c&oacute; thiện &yacute; muốn hợp t&aacute;c. Ho&agrave;ng Lan 0918.335.438</div><div>&nbsp;cảm ơn c&aacute;c bạn đ&atilde; quan t&acirc;m.</div><p><em>&nbsp; Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o!</em></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>

   THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

   - Tên DN/Cá nhân: Hoàng Lan
   - Địa chỉ: 692/21/21 Đoàn Văn Bơ - F.16 - Quận 4
   - Điện thoại: 0918335438 - Fax:
   - email: damhoanglan.88@gmail.com
    
   Đang tải...

  Chia sẻ trang này

  Đang tải...
  Đang tải...