Cần Hợp Tác Trồng Cao Su & Keo Lai F1

  • Thread starter tuyen.hoang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

tuyen.hoang

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phi Truong
- Địa chỉ: Đăk Lăk
- Tel, Fax: 01687212133 ::: FaX
- email: tuyenicd@gmail.com
================================

<p><font size="2">Hiện nay t&ocirc;i đang c&oacute; dự &aacute;n đất n&ocirc;ng nghiệp khoảng 650 HA thời gian 50 năm, nếu cần thiết c&oacute; thể xin được hơn nữa. Dự định trồng c&acirc;y Cao su v&agrave; Keo lai. Mục đ&iacute;ch kinh tế. Cần t&igrave;m c&ocirc;ng ty hoặc c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nguồn vốn c&ugrave;ng hợp t&aacute;c đầu tư. Li&ecirc;n hệ&nbsp; A Kh&aacute;ng</font><font size="2"> ĐT: 01687212133, Email: tuyenicd@gmail.com</font></p><p><font size="2">Rất vui được quan t&acirc;m!</font></p>
 

vinamaca

Nhà nông tập sự
#2
Anh Kháng có thể cho biết đất của anh ở huyện nào? anh có bán hay liên doanh 10-20ha không?
 

A-Z

Nhà nông nghiệp dư
#3
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phi Truong
- Địa chỉ: Đăk Lăk
- Tel, Fax: 01687212133 ::: FaX
- email: tuyenicd@gmail.com
================================

<p><font size="2">Hiện nay t&ocirc;i đang c&oacute; dự &aacute;n đất n&ocirc;ng nghiệp khoảng 650 HA thời gian 50 năm, nếu cần thiết c&oacute; thể xin được hơn nữa. Dự định trồng c&acirc;y Cao su v&agrave; Keo lai. Mục đ&iacute;ch kinh tế. Cần t&igrave;m c&ocirc;ng ty hoặc c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; nguồn vốn c&ugrave;ng hợp t&aacute;c đầu tư. Li&ecirc;n hệ&nbsp; A Kh&aacute;ng</font><font size="2"> ĐT: 01687212133, Email: tuyenicd@gmail.com</font></p><p><font size="2">Rất vui được quan t&acirc;m!</font></p>
Đề nghị anh bổ sung thông tin địa chỉ nơi mua(bán) sớm.
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


BÀI VIẾT YÊU THÍCH